MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Filmy instruktażowe

Film 1: Jak dotrzeć do portalu i geoportalu planistycznego?

Film 2: Źródło informacji o danych planistycznych

Film 3: Podstawowe narzędzia i funkcjonalności mapy

Film 4: Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Film 5: Jak przeglądać dane planistyczne?

Film 6: Jak złożyć wniosek i uwagę do MPZP?

Film 7: Jak złożyć wniosek dotyczący planowania przestrzennego z wykorzystaniem SEKAP?

Film 8: Jak przygotować załącznik mapowy do wniosku?

Film 9: Jak skorzystać z usług INSPIRE w MSIP?

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020