MSIP | Urban Spatial Information System

wersja angielskawersja polska

Planning Portal

MPZP lists

The MPZP binding list (in whole or partially) is generated automatically on the basis of the MPZP record data, for which “Binding state” provides a value of “Binding in whole” and “Partially binding”.

NUMBER IN THE REGISTER:89
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:II/18/2014
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2014-12-18
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/832/2018
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2018-06-14
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "dzielnicę Stare Gliwice"
SHORT NAME OF THE PLAN:Stare Gliwice II
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2018-06-21
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3935
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2018-07-22
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:88
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:IX/202/2015
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2015-08-27
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVI/791/2018
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2018-03-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Kozłowska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2018-04-03
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2094
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2018-05-04
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:87
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:X/235/2015
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2015-10-08
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVI/790/2018
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2018-03-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków", położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz połuidniową granicą miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:Bojków Zachód
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2018-04-03
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2093
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2018-05-04
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:86
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVIII/787/2013
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2013-11-07
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/687/2017
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2017-09-07
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką
SHORT NAME OF THE PLAN:Opel II
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2017-09-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4981
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2017-10-16
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Śląskiego
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:85
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XI/270/2015
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2015-11-19
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/686/2017
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2017-09-07
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru połozonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego
SHORT NAME OF THE PLAN:Pocztowa
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2017-09-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4980
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2017-10-16
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:84
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/393/2016
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2016-05-19
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIV/608/2017
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2017-03-30
FULL NAME OF THE PLAN:uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego rejon Osiedla Kopernika
SHORT NAME OF THE PLAN:zmiana Kopernika
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2017-04-11
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2537
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2017-05-12
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:t.j. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27 lipca 2017r. poz. 4403
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:83
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/659/2013
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2013-05-09
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIV/358/2016
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2016-03-17
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Brzezinka 1
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2016-03-31
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1914
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2016-05-01
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:82
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/661/2013
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2013-05-09
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIV/359/2016
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2016-03-17
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Brzezinka 3
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2016-03-29
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1860
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2016-04-29
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:81
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/1037/2010
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2010-04-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XII/297/2015
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2015-12-17
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego
SHORT NAME OF THE PLAN:Góry Chełmskiej
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2015-12-29
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:7641
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2016-01-29
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:80
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVII/768/2013
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2013-09-12
NUMBER OF THE RESOLUTION:IX/203/2015
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2015-08-27
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Gwarków
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2015-09-09
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4577
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2015-09-24
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:79
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/660/2013
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2013-05-09
NUMBER OF THE RESOLUTION:VIII/176/2015
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2015-07-23
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Brzezinka 2
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2015-08-04
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4196
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2015-08-19
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:78
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLVI/1002/2014
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2014-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:VI/108/2015
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2015-05-04
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"
SHORT NAME OF THE PLAN:Czechowice TJ
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2015-05-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2859
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2015-06-09
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:t.j. Dz.U. z 2015, poz. 4567 z dnia 8-09-2015
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:77
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLII/879/2014
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2014-03-20
NUMBER OF THE RESOLUTION:III/41/2015
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2015-01-22
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
SHORT NAME OF THE PLAN:Traktorzystów TJ
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2015-01-29
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:364
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2015-02-13
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:t.j. Dz. U. z 2015, poz. 3408 z dnia 26-06-2015
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:76
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:V/66/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-03-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:II/17/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-12-18
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Żerniki Zachód
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-12-31
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:6770
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2015-01-15
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:75
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXII/733/2009
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2009-02-19
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVII/1039/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-11-06
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:Centrum - zmiany C
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-11-19
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:5957
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-12-20
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:74
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XV/297/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-12-22
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/908/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-05-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, a wschodnią i południową granicą miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:A1 - Bojków
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-05-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2863
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-05-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:73
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:VII/85/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-04-14
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/907/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-05-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
SHORT NAME OF THE PLAN:Kopernik
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-05-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2862
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-05-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:72
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:V/65/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-03-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/906/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-05-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"
SHORT NAME OF THE PLAN:Czechowice
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-05-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4567
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-05-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:71
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XV/296/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-12-22
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/905/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-05-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon "Dzielnicy Akademickiej"
SHORT NAME OF THE PLAN:Dzielnica Akademicka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-05-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2860
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-05-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:70
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXI/425/2012
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2012-06-28
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLII/878/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-03-20
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową
SHORT NAME OF THE PLAN:Auchan
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-04-01
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1873
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-04-16
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:69
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXI/685/2008
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2008-12-18
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXVI/500/2012
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2012-10-25
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta obejmującego Centrum i Śródmieście Miasta, tzw. Centralne Tereny Miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:Centrum - zmiany B
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2012-11-21
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4934
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2012-12-22
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:68
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVIII/1128/2010
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2010-09-23
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXVI/499/2012
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2012-10-25
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice - pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE da Vinci
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2012-11-21
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4933
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2012-12-22
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:67
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVII/1087/2010
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2010-07-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/424/2012
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2012-06-28
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym
SHORT NAME OF THE PLAN:Cmentarz
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2012-08-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3450
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2012-09-16
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:66
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVII/1088/2010
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2010-07-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/423/2012
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2012-06-28
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
SHORT NAME OF THE PLAN:Traktorzystów
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2012-08-08
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3285
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2012-09-08
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:65
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/999/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:IX/113/2011
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2011-06-02
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
SHORT NAME OF THE PLAN:Obwodnica - A4
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2011-07-27
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3010
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :159
VALID FROM:2011-08-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:64
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXII/985/2010
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2010-02-11
NUMBER OF THE RESOLUTION:IX/114/2011
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2011-06-02
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północo-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła "Gliwice-Sośnica"
SHORT NAME OF THE PLAN:Europa Centralna
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2011-06-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2638
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :140
VALID FROM:2011-07-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:63
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXV/888/2005
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2005-09-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:III/14/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-12-16
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa
SHORT NAME OF THE PLAN:Ostropa
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2011-02-10
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:598
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :33
VALID FROM:2011-03-13
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:62
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/477/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVII/1091/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-07-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
SHORT NAME OF THE PLAN:Żerniki Zachód II
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-09-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2910
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :188
VALID FROM:2010-10-17
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:61
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:IV/88/2007
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2007-02-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVII/1090/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-07-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
SHORT NAME OF THE PLAN:Szobiszowice Zachód
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-09-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2909
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :188
VALID FROM:2010-10-17
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:60
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:IV/87/2007
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2007-02-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVII/1089/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-07-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
SHORT NAME OF THE PLAN:Szobiszowice Wschód
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-09-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2908
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :188
VALID FROM:2010-10-17
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:59
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/466/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXV/1063/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-06-10
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
SHORT NAME OF THE PLAN:Sikornik i Trynek
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-08-04
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2373
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :143
VALID FROM:2010-09-04
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:58
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/467/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXV/1062/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-06-10
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ
SHORT NAME OF THE PLAN:Sośnica Północ
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-08-04
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2372
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :143
VALID FROM:2010-09-04
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:56
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXI/686/2008
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2008-12-18
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXVIII/903/2009
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2009-10-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi
SHORT NAME OF THE PLAN:Słowackiego Dolnej Wsi
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2009-12-01
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3961
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :212
VALID FROM:2010-01-01
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:55
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/469/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/395/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-12-20
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Łabędy
SHORT NAME OF THE PLAN:Łabędy
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2008-02-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:709
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :33
VALID FROM:2008-03-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:54
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXV/889/2005
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2005-09-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XI/326/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-10-11
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
SHORT NAME OF THE PLAN:Wilcze Gardło
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2007-12-27
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4675
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :215
VALID FROM:2008-01-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:53
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/470/2005
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XI/325/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-10-11
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Port
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2007-12-27
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4674
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :215
VALID FROM:2008-01-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:52
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/471/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:IV/90/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-02-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice "obszar Pole Łabędy"
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Pole Łabędy
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2007-04-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1368
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :65
VALID FROM:2007-05-17
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:51
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/472/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVII/1217/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-10-26
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospdoarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
SHORT NAME OF THE PLAN:Ligota Zabrska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-12-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4886
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :153
VALID FROM:2007-01-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:50
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/473/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVII/1216/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-10-26
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
SHORT NAME OF THE PLAN:A4 - A1
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-12-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4885
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :153
VALID FROM:2007-01-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:49
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/474/2005
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLV/1182/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-09-14
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice "obszar Bojkowska"
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Bojkowska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-10-31
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3560
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :125
VALID FROM:2006-12-01
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:48
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/468/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLV/1181/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-09-14
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica-południe
SHORT NAME OF THE PLAN:Sośnica Południe
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-10-31
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3559
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :125
VALID FROM:2006-12-01
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:47
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXVI/705/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-12-22
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/1120/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-06-29
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice - obszar "Brzezinka"
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Brzezinka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-08-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2893
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :103
VALID FROM:2006-09-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:46
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXVI/704/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-12-22
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/1121/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-06-29
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,Podstrefie Gliwice - obszar "Niepaszyce"
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Niepaszyce
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-08-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2894
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :103
VALID FROM:2006-09-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:45
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/1005/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/965/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-12-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:Centrum
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-02-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:481
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :14
VALID FROM:2006-03-18
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:44
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/1007/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/964/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-12-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Franciszkańska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-02-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:480
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :14
VALID FROM:2006-03-18
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:43
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXIX/647/2001
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2001-05-31
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/963/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-12-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Bojków
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-02-07
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:409
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :11
VALID FROM:2006-03-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:42
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/998/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXV/885/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-09-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
SHORT NAME OF THE PLAN:Stare Łabędy
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2005-11-09
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3267
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :132
VALID FROM:2005-02-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:40
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/436/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/576/2004
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2004-07-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Żerniki Wschód
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2004-09-08
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2442
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :86
VALID FROM:2004-09-23
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:39
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/786/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/575/2004
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2004-07-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:DTŚ - A1
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2004-10-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2820
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :100
VALID FROM:2004-08-26
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:37
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/784/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/231/2003
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2003-10-23
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-12-23
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3714
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :115
VALID FROM:2004-01-07
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:36
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/230/2003
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2003-10-23
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Pszczyńska zjazd
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-12-23
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3713
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :115
VALID FROM:2004-01-07
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:35
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVI/842/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-03-21
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/229/2003
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2003-10-23
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm DTŚ - Zabrze
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-12-23
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3712
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :115
VALID FROM:2004-01-07
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:32
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/434/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLI/1011/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-10-10
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Brzezinka Południe
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-02-06
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:213
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :5
VALID FROM:2003-02-21
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:30
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/265/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLI/1010/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-10-10
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Stare Gliwice południe
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2002-12-19
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4007
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :93
VALID FROM:2003-01-03
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:27
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/262/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVII/858/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-04-25
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw5 Sowińskiego
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2002-07-10
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1625
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :49
VALID FROM:2002-07-25
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:25
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/361/200
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-03-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/670/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw10 Lotnisko
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1308
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:24
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIII/291/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-12-02
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/669/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1307
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:23
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/268/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/668/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1306
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:22
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/266/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/667/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1305
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:19
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/363/00
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-03-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXV/555/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-01-11
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw3 Okrężna
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-05-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:733
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :31
VALID FROM:2001-06-12
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:17
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/264/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIII/477/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-11-16
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw2 Rybnicka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-03-20
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:475
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :21
VALID FROM:2001-05-05
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:16
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/359/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-03-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIII/481/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-11-16
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw9 Bojkowska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-03-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:235
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :12
VALID FROM:2001-03-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:13
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:VI/143/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIX/438/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-06-29
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Carrefour mały
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2000-09-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:508
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :34
VALID FROM:2000-10-15
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:8
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIX/562/97
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1997-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVI/735/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Carrefour
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-10-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:524
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :32
VALID FROM:1998-11-14
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map