MSIP | Urban Spatial Information System

wersja angielskawersja polska

Planning Portal

MPZP list

MPZP list is generated against the collective layer of borders of the Local Spatial Development Plans. Its content involves all of the plans in development, both binding and non-binding. In the list, all transition states of binding plans limited in time are presented. If plan A is being partially replaced with plan B, the A plan will involve 3 positions on the list:

  1. As binding — in whole from the time of going into effect to the time of going into effect of plan B,
  2. As binding — partially, form the time of going into effect of plan B in a part not replaced by plan B,
  3. As partially non-binding — partially, form the time of going into effect of plan B in a part replaced by plan B.
lp:1
The number in the MPZP register:89
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "dzielnicę Stare Gliwice"
Customary name of MPZP:Stare Gliwice II
Effective date:2018-07-22
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2014-12-18
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-89
Date of adoption of the MPZP:2018-06-14
Number of the resolution:XXXVIII/832/2018
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-89
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-89
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 3935
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-89
MPZP area (ha):266.24
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:89_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:2
The number in the MPZP register:88
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej
Customary name of MPZP:Kozłowska
Effective date:2018-05-04
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2015-08-27
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-88
Date of adoption of the MPZP:2018-03-22
Number of the resolution:XXXVI/791/2018
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-88
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-88
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-88
MPZP area (ha):45.08
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:88_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:3
The number in the MPZP register:87
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków", położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz południową granicą miasta
Customary name of MPZP:Bojków Zachód
Effective date:2018-05-04
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2015-10-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-87
Date of adoption of the MPZP:2018-03-22
Number of the resolution:XXXVI/790/2018
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-87
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-87
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2093
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-87
MPZP area (ha):113.94
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:87_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:4
The number in the MPZP register:86
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką
Customary name of MPZP:Opel II
Effective date:2017-10-16
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2013-11-07
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-86
Date of adoption of the MPZP:2017-09-07
Number of the resolution:XXX/687/2017
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-86
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-86
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4981, 5542
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-86
MPZP area (ha):290.17
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:86_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2017-10-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:5
The number in the MPZP register:85
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego
Customary name of MPZP:Pocztowa
Effective date:2017-10-16
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2015-11-19
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-85
Date of adoption of the MPZP:2017-09-07
Number of the resolution:XXX/686/2017
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-85
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-85
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4980, 5541
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-85
MPZP area (ha):5.23
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:85_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2017-10-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:6
The number in the MPZP register:84
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
Customary name of MPZP:Kopernik TJ
Effective date:2017-07-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2016-05-19
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-84
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/907/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-84
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-84
Official Journal:tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4403
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-84
MPZP area (ha):204.33
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:84_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2017-07-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:7
The number in the MPZP register:83
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej
Customary name of MPZP:Brzezinka 1
Effective date:2016-05-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2013-05-09
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-83
Date of adoption of the MPZP:2016-03-17
Number of the resolution:XIV/358/2016
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-83
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-83
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1914
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-83
MPZP area (ha):295.8
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:83_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-05-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:8
The number in the MPZP register:82
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej
Customary name of MPZP:Brzezinka 3
Effective date:2016-04-29
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2013-05-09
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-82
Date of adoption of the MPZP:2016-03-17
Number of the resolution:XIV/359/2016
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-82
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-82
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 1860
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-82
MPZP area (ha):231.87
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:82_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-04-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:9
The number in the MPZP register:81
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego
Customary name of MPZP:Góry Chełmskiej
Effective date:2016-01-29
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2010-04-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-81
Date of adoption of the MPZP:2015-12-17
Number of the resolution:XII/297/2015
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-81
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-81
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 7641
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-81
MPZP area (ha):12.91
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:81_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:10
The number in the MPZP register:80
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej
Customary name of MPZP:Gwarków
Effective date:2015-09-24
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2013-09-12
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-80
Date of adoption of the MPZP:2015-08-27
Number of the resolution:X/203/2015
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-80
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-80
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4577
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-80
MPZP area (ha):5.93
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:80_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-09-24
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:11
The number in the MPZP register:79
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej
Customary name of MPZP:Brzezinka 2
Effective date:2015-08-19
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2013-05-09
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-79
Date of adoption of the MPZP:2015-07-23
Number of the resolution:VIII/176/2015
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-79
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-79
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4196
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-79
MPZP area (ha):133.31
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:79_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-08-19
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:12
The number in the MPZP register:78
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”
Customary name of MPZP:Czechowice TJ
Effective date:2015-09-08
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2014-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-78
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/906/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-78
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-78
Official Journal:tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4567
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-78
MPZP area (ha):528.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:78_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-09-08
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:13
The number in the MPZP register:77
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
Customary name of MPZP:Traktorzystów TJ
Effective date:2015-06-26
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2014-03-20
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-77
Date of adoption of the MPZP:2012-06-28
Number of the resolution:XXI/423/2012
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-77
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-77
Official Journal:tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 3408
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-77
MPZP area (ha):57.98
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:77_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-06-26
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:14
The number in the MPZP register:76
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód
Effective date:2015-01-15
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-03-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-76
Date of adoption of the MPZP:2014-12-18
Number of the resolution:II/17/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-76
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-76
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 6770
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-76
MPZP area (ha):90.87
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:76_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-01-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:15
The number in the MPZP register:75
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum - zmiany C
Effective date:2014-12-20
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2009-02-19
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-75
Date of adoption of the MPZP:2014-11-06
Number of the resolution:XLVII/1039/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-75
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-75
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 5957
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-75
MPZP area (ha):78.65
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:75_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-12-20
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:16
The number in the MPZP register:74
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, a wschodnią i południową granicą miasta
Customary name of MPZP:A1 - Bojków
Effective date:2014-05-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-12-22
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-74
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/908/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-74
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-74
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2863
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-74
MPZP area (ha):136.89
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:74_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:17
The number in the MPZP register:73
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
Customary name of MPZP:Kopernik
Effective date:2014-05-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-04-14
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-73
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/907/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-73
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-73
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2862
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-73
MPZP area (ha):204.33
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:73_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:18
The number in the MPZP register:73
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
Customary name of MPZP:Kopernik
Effective date:2014-05-31
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-04-14
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-73
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/907/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-73
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-73
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2862
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-73
MPZP area (ha):204.33
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:73_01_OBOW
Date of termination:2017-07-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:84
Version from:2017-07-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:19
The number in the MPZP register:72
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”
Customary name of MPZP:Czechowice
Effective date:2014-05-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-03-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-72
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/906/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-72
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-72
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2861
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-72
MPZP area (ha):528.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:72_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:20
The number in the MPZP register:72
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”
Customary name of MPZP:Czechowice
Effective date:2014-05-31
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-03-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-72
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/906/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-72
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-72
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2861
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-72
MPZP area (ha):528.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:72_01_OBOW
Date of termination:2015-09-07
MPZP number if there was a change of valid MPZP:78
Version from:2015-09-08
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:21
The number in the MPZP register:71
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka
Effective date:2014-05-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2011-12-22
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-71
Date of adoption of the MPZP:2014-05-08
Number of the resolution:XLIII/905/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-71
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-71
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2860
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-71
MPZP area (ha):110.16
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:71_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:22
The number in the MPZP register:70
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową
Customary name of MPZP:Auchan
Effective date:2014-04-16
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2012-06-28
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-70
Date of adoption of the MPZP:2014-03-20
Number of the resolution:XLII/878/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-70
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-70
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 1873
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-70
MPZP area (ha):65
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:70_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-04-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:23
The number in the MPZP register:70
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową
Customary name of MPZP:Auchan
Effective date:2014-04-16
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2012-06-28
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-70
Date of adoption of the MPZP:2014-03-20
Number of the resolution:XLII/878/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-70
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-70
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 1873
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-70
MPZP area (ha):0.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:70_01_OBOW
Date of termination:2018-05-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:87
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:24
The number in the MPZP register:70
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową
Customary name of MPZP:Auchan
Effective date:2014-04-16
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2012-06-28
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-70
Date of adoption of the MPZP:2014-03-20
Number of the resolution:XLII/878/2014
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-70
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-70
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 1873
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-70
MPZP area (ha):64.99
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:70_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:25
The number in the MPZP register:69
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum - zmiany B
Effective date:2012-12-22
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2009-02-19
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-69
Date of adoption of the MPZP:2012-10-25
Number of the resolution:XXVI/500/2012
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-69
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-69
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4934
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-69
MPZP area (ha):37.31
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:69_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-12-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:26
The number in the MPZP register:68
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką
Customary name of MPZP:KSSE da Vinci
Effective date:2012-12-22
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2010-09-23
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-68
Date of adoption of the MPZP:2012-10-25
Number of the resolution:XXVI/499/2012
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-68
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-68
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 4933
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-68
MPZP area (ha):56.16
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:68_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-12-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:27
The number in the MPZP register:67
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i Cmentarzem Komunalnym
Customary name of MPZP:Cmentarz
Effective date:2012-09-16
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2010-07-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-67
Date of adoption of the MPZP:2012-06-28
Number of the resolution:XXI/424/2012
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-67
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-67
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3450
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-67
MPZP area (ha):0.2
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:67_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-09-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:28
The number in the MPZP register:66
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
Customary name of MPZP:Traktorzystów
Effective date:2012-09-08
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2010-07-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-66
Date of adoption of the MPZP:2012-06-28
Number of the resolution:XXI/423/2012
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-66
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-66
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3285
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-66
MPZP area (ha):57.98
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:66_01_OBOW
Date of termination:2015-06-25
MPZP number if there was a change of valid MPZP:77
Version from:2015-06-26
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:29
The number in the MPZP register:66
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
Customary name of MPZP:Traktorzystów
Effective date:2012-09-08
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2010-07-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-66
Date of adoption of the MPZP:2012-06-28
Number of the resolution:XXI/423/2012
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-66
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-66
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3285
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-66
MPZP area (ha):57.98
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:66_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-09-08
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:30
The number in the MPZP register:65
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
Customary name of MPZP:Obwodnica - A4
Effective date:2011-08-27
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-65
Date of adoption of the MPZP:2011-06-02
Number of the resolution:IX/113/2011
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-65
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-65
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z dnia 27.07.2011 r., poz. 3010, 3019
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-65
MPZP area (ha):0.09
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:65_01_OBOW
Date of termination:2018-05-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:88
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:31
The number in the MPZP register:65
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
Customary name of MPZP:Obwodnica - A4
Effective date:2011-08-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-65
Date of adoption of the MPZP:2011-06-02
Number of the resolution:IX/113/2011
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-65
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-65
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z dnia 27.07.2011 r., poz. 3010, 3019
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-65
MPZP area (ha):1154.72
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:65_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:32
The number in the MPZP register:65
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
Customary name of MPZP:Obwodnica - A4
Effective date:2011-08-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-65
Date of adoption of the MPZP:2011-06-02
Number of the resolution:IX/113/2011
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-65
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-65
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z dnia 27.07.2011 r., poz. 3010, 3019
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-65
MPZP area (ha):1154.82
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:65_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:33
The number in the MPZP register:64
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła "Gliwice-Sośnica"
Customary name of MPZP:Europa Centralna
Effective date:2011-07-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2010-02-11
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-64
Date of adoption of the MPZP:2011-06-02
Number of the resolution:IX/114/2011
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-64
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-64
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 140 z dnia 30.06.2011 r., poz. 2638
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-64
MPZP area (ha):29.6
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:64_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:34
The number in the MPZP register:63
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa
Customary name of MPZP:Ostropa
Effective date:2011-03-13
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-63
Date of adoption of the MPZP:2010-12-16
Number of the resolution:III/14/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-63
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-63
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 10.02.2011 r., poz. 598
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-63
MPZP area (ha):0.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:63_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:35
The number in the MPZP register:63
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa
Customary name of MPZP:Ostropa
Effective date:2011-03-13
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-63
Date of adoption of the MPZP:2010-12-16
Number of the resolution:III/14/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-63
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-63
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 10.02.2011 r., poz. 598
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-63
MPZP area (ha):1344.15
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:63_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:36
The number in the MPZP register:63
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Ostropa
Customary name of MPZP:Ostropa
Effective date:2011-03-13
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-63
Date of adoption of the MPZP:2010-12-16
Number of the resolution:III/14/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-63
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-63
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 10.02.2011 r., poz. 598
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-63
MPZP area (ha):1344.15
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:63_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-03-13
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:37
The number in the MPZP register:62
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód II
Effective date:2010-10-17
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-62
Date of adoption of the MPZP:2010-07-15
Number of the resolution:XXXVII/1091/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-62
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-62
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2910
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-62
MPZP area (ha):0.63
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:62_01_OBOW
Date of termination:2015-01-14
MPZP number if there was a change of valid MPZP:76
Version from:2015-01-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:38
The number in the MPZP register:62
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód II
Effective date:2010-10-17
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-62
Date of adoption of the MPZP:2010-07-15
Number of the resolution:XXXVII/1091/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-62
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-62
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2910
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-62
MPZP area (ha):179.16
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:62_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-01-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:39
The number in the MPZP register:62
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód II
Effective date:2010-10-17
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-62
Date of adoption of the MPZP:2010-07-15
Number of the resolution:XXXVII/1091/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-62
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-62
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2910
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-62
MPZP area (ha):179.78
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:62_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:40
The number in the MPZP register:61
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Customary name of MPZP:Szobiszowice Zachód
Effective date:2010-10-17
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2007-02-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-61
Date of adoption of the MPZP:2010-07-15
Number of the resolution:XXXVII/1090/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-61
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-61
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2909
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-61
MPZP area (ha):253.24
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:61_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:41
The number in the MPZP register:60
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Customary name of MPZP:Szobiszowice Wschód
Effective date:2010-10-17
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2007-02-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-60
Date of adoption of the MPZP:2010-07-15
Number of the resolution:XXXVII/1089/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-60
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-60
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 188 z dnia 16.09.2010 r., poz. 2908
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-60
MPZP area (ha):624.87
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:60_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:42
The number in the MPZP register:59
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Customary name of MPZP:Sikornik i Trynek
Effective date:2010-09-04
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-59
Date of adoption of the MPZP:2010-06-10
Number of the resolution:XXXV/1063/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-59
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-59
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2373
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-59
MPZP area (ha):393.59
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:59_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:43
The number in the MPZP register:59
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Customary name of MPZP:Sikornik i Trynek
Effective date:2010-09-04
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-59
Date of adoption of the MPZP:2010-06-10
Number of the resolution:XXXV/1063/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-59
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-59
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2373
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-59
MPZP area (ha):393.56
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:59_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:44
The number in the MPZP register:59
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Customary name of MPZP:Sikornik i Trynek
Effective date:2010-09-04
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-59
Date of adoption of the MPZP:2010-06-10
Number of the resolution:XXXV/1063/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-59
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-59
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2373
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-59
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:59_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:45
The number in the MPZP register:58
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ
Customary name of MPZP:Sośnica Północ
Effective date:2010-09-04
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-58
Date of adoption of the MPZP:2010-06-10
Number of the resolution:XXXV/1062/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-58
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-58
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 04.08.2010 r., poz. 2372
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-58
MPZP area (ha):370.43
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:58_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:46
The number in the MPZP register:57
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice
Customary name of MPZP:Stare Gliwice
Effective date:2010-07-16
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-57
Date of adoption of the MPZP:2010-04-29
Number of the resolution:XXXIV/1036/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-57
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-57
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 107 z dnia 15.06.2010 r., poz. 1787
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-57
MPZP area (ha):255.61
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:57_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:47
The number in the MPZP register:57
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice
Customary name of MPZP:Stare Gliwice
Effective date:2010-07-16
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-57
Date of adoption of the MPZP:2010-04-29
Number of the resolution:XXXIV/1036/2010
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-57
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-57
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 107 z dnia 15.06.2010 r., poz. 1787
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-57
MPZP area (ha):255.61
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:57_01_OBOW
Date of termination:2018-07-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:89
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:48
The number in the MPZP register:56
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi
Customary name of MPZP:Słowackiego Dolnej Wsi
Effective date:2010-01-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2008-12-18
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-56
Date of adoption of the MPZP:2009-10-15
Number of the resolution:XXVIII/903/2009
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-56
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-56
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 212 z dnia 01.12.2009 r., poz. 3961
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-56
MPZP area (ha):17.81
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:56_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-01-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:49
The number in the MPZP register:55
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy
Customary name of MPZP:Łabędy
Effective date:2008-03-27
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-55
Date of adoption of the MPZP:2007-12-20
Number of the resolution:XIII/395/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-55
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-55
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 25.02.2008 r., poz. 709
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-55
MPZP area (ha):
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:55_01_OBOW
Date of termination:2012-12-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:68
Version from:2012-12-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:50
The number in the MPZP register:55
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy
Customary name of MPZP:Łabędy
Effective date:2008-03-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-55
Date of adoption of the MPZP:2007-12-20
Number of the resolution:XIII/395/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-55
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-55
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 25.02.2008 r., poz. 709
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-55
MPZP area (ha):958.25
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:55_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-12-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:51
The number in the MPZP register:55
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy
Customary name of MPZP:Łabędy
Effective date:2008-03-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-55
Date of adoption of the MPZP:2007-12-20
Number of the resolution:XIII/395/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-55
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-55
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z dnia 25.02.2008 r., poz. 709
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-55
MPZP area (ha):958.25
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:55_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:52
The number in the MPZP register:54
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Customary name of MPZP:Wilcze Gardło
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/326/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
MPZP area (ha):236.85
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:54_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-09-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:53
The number in the MPZP register:54
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Customary name of MPZP:Wilcze Gardło
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/326/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
MPZP area (ha):0.2
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:54_01_OBOW
Date of termination:2012-09-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:67
Version from:2012-09-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:54
The number in the MPZP register:54
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Customary name of MPZP:Wilcze Gardło
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/326/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
MPZP area (ha):57.96
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:54_01_OBOW
Date of termination:2012-09-07
MPZP number if there was a change of valid MPZP:66
Version from:2012-09-08
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:55
The number in the MPZP register:54
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Customary name of MPZP:Wilcze Gardło
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/326/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
MPZP area (ha):237.05
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:54_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-09-08
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:56
The number in the MPZP register:54
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
Customary name of MPZP:Wilcze Gardło
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2005-09-15
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-54
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/326/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-54
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-54
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4675
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-54
MPZP area (ha):295.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:54_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-01-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:57
The number in the MPZP register:53
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
Customary name of MPZP:Port
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-53
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/325/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-53
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-53
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4674
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-53
MPZP area (ha):0.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:53_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:73
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:58
The number in the MPZP register:53
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
Customary name of MPZP:Port
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-53
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/325/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-53
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-53
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4674
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-53
MPZP area (ha):137.88
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:53_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:59
The number in the MPZP register:53
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
Customary name of MPZP:Port
Effective date:2008-01-27
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-53
Date of adoption of the MPZP:2007-10-11
Number of the resolution:XI/325/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-53
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-53
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 215 z dnia 27.12.2007 r., poz. 4674
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-53
MPZP area (ha):137.89
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:53_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-01-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:60
The number in the MPZP register:52
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Pole Łabędy”
Customary name of MPZP:KSSE Pole Łabędy
Effective date:2007-05-17
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-52
Date of adoption of the MPZP:2007-02-15
Number of the resolution:IV/90/2007
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-52
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-52
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 65 z dnia 16.04.2007 r., poz. 1368
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-52
MPZP area (ha):30.89
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:52_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2007-05-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:61
The number in the MPZP register:51
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
Customary name of MPZP:Ligota Zabrska
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-51
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1217/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-51
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-51
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4886
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-51
MPZP area (ha):509.83
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:51_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2017-10-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:62
The number in the MPZP register:51
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
Customary name of MPZP:Ligota Zabrska
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-51
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1217/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-51
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-51
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4886
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-51
MPZP area (ha):5.23
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:51_01_OBOW
Date of termination:2017-10-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:85
Version from:2017-10-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:63
The number in the MPZP register:51
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
Customary name of MPZP:Ligota Zabrska
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-51
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1217/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-51
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-51
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4886
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-51
MPZP area (ha):515.07
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:51_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:64
The number in the MPZP register:51
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
Customary name of MPZP:Ligota Zabrska
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-51
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1217/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-51
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-51
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4886
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-51
MPZP area (ha):2.79
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:51_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:71
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:65
The number in the MPZP register:51
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
Customary name of MPZP:Ligota Zabrska
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-51
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1217/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-51
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-51
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4886
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-51
MPZP area (ha):517.86
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:51_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:66
The number in the MPZP register:50
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
Customary name of MPZP:A4 - A1
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-50
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1216/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-50
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-50
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4885
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-50
MPZP area (ha):129.19
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:50_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:67
The number in the MPZP register:50
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
Customary name of MPZP:A4 - A1
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-50
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1216/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-50
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-50
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4885
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-50
MPZP area (ha):28.73
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:50_01_OBOW
Date of termination:2011-07-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:64
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:68
The number in the MPZP register:50
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
Customary name of MPZP:A4 - A1
Effective date:2007-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-50
Date of adoption of the MPZP:2006-10-26
Number of the resolution:XLVII/1216/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-50
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-50
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z dnia 28.12.2006 r., poz. 4885
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-50
MPZP area (ha):157.93
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:50_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:69
The number in the MPZP register:49
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice “obszar Bojkowska”
Customary name of MPZP:KSSE Bojkowska
Effective date:2006-12-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-49
Date of adoption of the MPZP:2006-09-14
Number of the resolution:XLV/1182/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-49
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-49
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 125 z dnia 31.10.2006 r., poz. 3560
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-49
MPZP area (ha):37.84
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:49_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-12-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:70
The number in the MPZP register:48
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica-południe
Customary name of MPZP:Sośnica Południe
Effective date:2006-12-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-48
Date of adoption of the MPZP:2006-09-14
Number of the resolution:XLV/1181/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-48
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-48
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 125 z dnia 31.10.2006 r., poz. 3559
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-48
MPZP area (ha):126.15
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:48_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-12-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:71
The number in the MPZP register:47
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Brzezinka”
Customary name of MPZP:KSSE Brzezinka
Effective date:2006-09-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-12-22
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-47
Date of adoption of the MPZP:2006-06-29
Number of the resolution:XLIII/1120/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-47
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-47
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 103 z dnia 28.08.2006 r., poz. 2893, skorygowana obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 5 z dnia 12 stycznia 2007r., poz. 123)
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-47
MPZP area (ha):164.71
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:47_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:72
The number in the MPZP register:46
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Niepaszyce”
Customary name of MPZP:KSSE Niepaszyce
Effective date:2006-09-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-12-22
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-46
Date of adoption of the MPZP:2006-06-29
Number of the resolution:XLIII/1121/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-46
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-46
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 103 z dnia 28.08.2006 r., poz. 2894
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-46
MPZP area (ha):53.75
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:46_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:73
The number in the MPZP register:46
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Niepaszyce”
Customary name of MPZP:KSSE Niepaszyce
Effective date:2006-09-28
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-12-22
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-46
Date of adoption of the MPZP:2006-06-29
Number of the resolution:XLIII/1121/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-46
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-46
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 103 z dnia 28.08.2006 r., poz. 2894
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-46
MPZP area (ha):0.12
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:46_01_OBOW
Date of termination:2008-03-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:55
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:74
The number in the MPZP register:46
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Niepaszyce”
Customary name of MPZP:KSSE Niepaszyce
Effective date:2006-09-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2004-12-22
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-46
Date of adoption of the MPZP:2006-06-29
Number of the resolution:XLIII/1121/2006
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-46
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-46
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 103 z dnia 28.08.2006 r., poz. 2894
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-46
MPZP area (ha):53.87
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:46_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:75
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):778.24
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:76
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):37.31
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2012-12-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:69
Version from:2012-12-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:77
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):0.07
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:78
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):779.06
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-01-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:79
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):740.37
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:80
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:61
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:81
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):655.83
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-09-24
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:82
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):5.93
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2015-09-23
MPZP number if there was a change of valid MPZP:80
Version from:2015-09-24
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:83
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:71
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:84
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):661.76
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-12-20
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:85
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):44.98
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2018-05-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:88
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:86
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):0.54
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:73
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:87
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):3.06
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2009-12-31
MPZP number if there was a change of valid MPZP:56
Version from:2010-01-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:88
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):778.32
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:89
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):740.91
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:90
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):643.22
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:91
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):598.23
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:92
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):12.61
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2016-01-28
MPZP number if there was a change of valid MPZP:81
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:93
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):740.93
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2012-12-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:94
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):0.18
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2007-01-27
MPZP number if there was a change of valid MPZP:51
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:95
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):782.3
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:96
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):0.05
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2018-07-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:89
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:97
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):78.61
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:2014-12-19
MPZP number if there was a change of valid MPZP:75
Version from:2014-12-20
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:98
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):782.12
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:99
The number in the MPZP register:45
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
Customary name of MPZP:Centrum
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-45
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/965/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-45
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-45
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 481
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-45
MPZP area (ha):598.18
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:45_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:100
The number in the MPZP register:44
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
Customary name of MPZP:Franciszkańska
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-44
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/964/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-44
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-44
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 480
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-44
MPZP area (ha):2
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:44_01_OBOW
Date of termination:2010-09-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:58
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:101
The number in the MPZP register:44
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
Customary name of MPZP:Franciszkańska
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-44
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/964/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-44
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-44
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 480
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-44
MPZP area (ha):232.84
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:44_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:102
The number in the MPZP register:44
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
Customary name of MPZP:Franciszkańska
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-44
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/964/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-44
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-44
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 480
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-44
MPZP area (ha):1.85
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:44_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:71
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:103
The number in the MPZP register:44
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
Customary name of MPZP:Franciszkańska
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-44
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/964/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-44
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-44
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 480
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-44
MPZP area (ha):234.69
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:44_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:104
The number in the MPZP register:44
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
Customary name of MPZP:Franciszkańska
Effective date:2006-03-18
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-44
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/964/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-44
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-44
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z dnia 15.02.2006 r., poz. 480
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-44
MPZP area (ha):236.68
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:44_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:105
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):1173.29
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:106
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):1435.22
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:107
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):1435.15
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:108
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):136.89
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:74
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:109
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):113.93
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:2018-05-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:87
Version from:2018-05-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:110
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):1287.22
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:111
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:112
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):1424.11
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2014-04-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:113
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):11.04
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:2014-04-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:70
Version from:2014-04-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:114
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):1435.15
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:115
The number in the MPZP register:43
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
Customary name of MPZP:Bojków
Effective date:2006-03-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-43
Date of adoption of the MPZP:2005-12-22
Number of the resolution:XXXVIII/963/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-43
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-43
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 11 z dnia 07.02.2006 r., poz. 409
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-43
MPZP area (ha):0.07
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:43_01_OBOW
Date of termination:2007-01-27
MPZP number if there was a change of valid MPZP:50
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:116
The number in the MPZP register:42
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Customary name of MPZP:Stare Łabędy
Effective date:2005-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Date of adoption of the MPZP:2005-09-15
Number of the resolution:XXXV/885/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
MPZP area (ha):188.1
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:42_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2005-12-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:117
The number in the MPZP register:42
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Customary name of MPZP:Stare Łabędy
Effective date:2005-12-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Date of adoption of the MPZP:2005-09-15
Number of the resolution:XXXV/885/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
MPZP area (ha):0.03
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:42_01_OBOW
Date of termination:2008-03-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:55
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:118
The number in the MPZP register:42
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Customary name of MPZP:Stare Łabędy
Effective date:2005-12-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Date of adoption of the MPZP:2005-09-15
Number of the resolution:XXXV/885/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
MPZP area (ha):0.3
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:42_01_OBOW
Date of termination:2006-09-27
MPZP number if there was a change of valid MPZP:46
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:119
The number in the MPZP register:42
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Customary name of MPZP:Stare Łabędy
Effective date:2005-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Date of adoption of the MPZP:2005-09-15
Number of the resolution:XXXV/885/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
MPZP area (ha):187.77
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:42_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:120
The number in the MPZP register:42
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
Customary name of MPZP:Stare Łabędy
Effective date:2005-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-10-10
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-42
Date of adoption of the MPZP:2005-09-15
Number of the resolution:XXXV/885/2005
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-42
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-42
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 132 z dnia 09.11.2005 r., poz. 3267
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-42
MPZP area (ha):187.8
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:42_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:121
The number in the MPZP register:41
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Effective date:2005-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-41
Date of adoption of the MPZP:2004-12-02
Number of the resolution:XXV/658/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-41
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-41
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-41
MPZP area (ha):90.25
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:41_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2005-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:122
The number in the MPZP register:41
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Effective date:2005-01-28
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-41
Date of adoption of the MPZP:2004-12-02
Number of the resolution:XXV/658/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-41
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-41
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-41
MPZP area (ha):90.24
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:41_01_OBOW
Date of termination:2015-01-14
MPZP number if there was a change of valid MPZP:76
Version from:2015-01-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:123
The number in the MPZP register:41
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Effective date:2005-01-28
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-41
Date of adoption of the MPZP:2004-12-02
Number of the resolution:XXV/658/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-41
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-41
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-41
MPZP area (ha):0.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:41_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:62
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:124
The number in the MPZP register:41
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Zachód ARCH
Effective date:2005-01-28
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-41
Date of adoption of the MPZP:2004-12-02
Number of the resolution:XXV/658/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-41
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-41
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 6 z dnia 13.01.2005 r., poz. 99
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-41
MPZP area (ha):90.24
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:41_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:125
The number in the MPZP register:40
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Wschód
Effective date:2004-09-23
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-40
Date of adoption of the MPZP:2004-07-08
Number of the resolution:XXI/576/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-40
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-40
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 86 z dnia 08.09.2004 r., poz. 2442
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-40
MPZP area (ha):295.57
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:40_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-09-23
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:126
The number in the MPZP register:40
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Wschód
Effective date:2004-09-23
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-40
Date of adoption of the MPZP:2004-07-08
Number of the resolution:XXI/576/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-40
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-40
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 86 z dnia 08.09.2004 r., poz. 2442
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-40
MPZP area (ha):0.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:40_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:60
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:127
The number in the MPZP register:40
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Customary name of MPZP:Żerniki Wschód
Effective date:2004-09-23
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-40
Date of adoption of the MPZP:2004-07-08
Number of the resolution:XXI/576/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-40
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-40
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 86 z dnia 08.09.2004 r., poz. 2442
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-40
MPZP area (ha):295.56
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:40_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:128
The number in the MPZP register:39
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
Customary name of MPZP:DTŚ - A1
Effective date:2004-08-26
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-39
Date of adoption of the MPZP:2004-07-08
Number of the resolution:XXI/575/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-39
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-39
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 75 z dnia 11.08.2004 r., poz. 2217
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-39
MPZP area (ha):145
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:39_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-08-26
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:129
The number in the MPZP register:39
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
Customary name of MPZP:DTŚ - A1
Effective date:2004-08-26
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-39
Date of adoption of the MPZP:2004-07-08
Number of the resolution:XXI/575/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-39
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-39
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 75 z dnia 11.08.2004 r., poz. 2217
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-39
MPZP area (ha):144.97
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:39_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:130
The number in the MPZP register:39
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
Customary name of MPZP:DTŚ - A1
Effective date:2004-08-26
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-39
Date of adoption of the MPZP:2004-07-08
Number of the resolution:XXI/575/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-39
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-39
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 75 z dnia 11.08.2004 r., poz. 2217
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-39
MPZP area (ha):0.03
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:39_01_OBOW
Date of termination:2010-09-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:58
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:131
The number in the MPZP register:38
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach
Customary name of MPZP:Czechowice ARCH
Effective date:2004-07-29
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-38
Date of adoption of the MPZP:2004-06-03
Number of the resolution:XX/529/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-38
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-38
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r., poz. 1874
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-38
MPZP area (ha):517.2
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:38_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-07-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:132
The number in the MPZP register:38
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach
Customary name of MPZP:Czechowice ARCH
Effective date:2004-07-29
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-38
Date of adoption of the MPZP:2004-06-03
Number of the resolution:XX/529/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-38
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-38
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r., poz. 1874
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-38
MPZP area (ha):517.2
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:38_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:72
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:133
The number in the MPZP register:38
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach
Customary name of MPZP:Czechowice ARCH
Effective date:2004-07-29
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-38
Date of adoption of the MPZP:2004-06-03
Number of the resolution:XX/529/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-38
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-38
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r., poz. 1874
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-38
MPZP area (ha):517.2
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:38_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:134
The number in the MPZP register:38
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach
Customary name of MPZP:Czechowice ARCH
Effective date:2004-07-29
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-38
Date of adoption of the MPZP:2004-06-03
Number of the resolution:XX/529/2004
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-38
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-38
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 59 z dnia 14.07.2004 r., poz. 1874
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-38
MPZP area (ha):
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:38_01_OBOW
Date of termination:2008-03-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:55
Version from:2008-03-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:135
The number in the MPZP register:37
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-37
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/231/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-37
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-37
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3714
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-37
MPZP area (ha):2.48
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:37_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-01-07
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:136
The number in the MPZP register:37
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-37
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/231/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-37
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-37
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3714
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-37
MPZP area (ha):2.04
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:37_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:137
The number in the MPZP register:37
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-37
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/231/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-37
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-37
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3714
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-37
MPZP area (ha):0.43
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:37_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:60
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:138
The number in the MPZP register:36
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Pszczyńska zjazd
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-36
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/230/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-36
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-36
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3713
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-36
MPZP area (ha):8.64
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:36_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-01-07
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:139
The number in the MPZP register:36
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Pszczyńska zjazd
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-36
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/230/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-36
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-36
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3713
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-36
MPZP area (ha):0.63
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:36_01_OBOW
Date of termination:2011-07-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:64
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:140
The number in the MPZP register:36
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Pszczyńska zjazd
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-36
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/230/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-36
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-36
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3713
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-36
MPZP area (ha):8.01
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:36_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:141
The number in the MPZP register:35
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm DTŚ - Zabrze
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-03-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-35
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/229/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-35
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-35
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3712
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-35
MPZP area (ha):17.86
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:35_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-01-07
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-25
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:142
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):16.73
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-01-07
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:143
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):9.82
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:2010-07-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:57
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:144
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):4.51
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:145
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):4.51
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:61
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:146
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):0.33
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:60
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:147
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):4.84
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:148
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):2.07
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:149
The number in the MPZP register:34
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm TBS
Effective date:2004-01-07
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2002-01-17
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-34
Date of adoption of the MPZP:2003-10-23
Number of the resolution:XIII/228/2003
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-34
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-34
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 115 z dnia 23.12.2003 r., poz. 3711
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-34
MPZP area (ha):14.66
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:34_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:150
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):313.8
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2003-02-21
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:151
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):179.29
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-08-19
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:152
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):178.56
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-04-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:153
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):178.56
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:2016-04-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:83
Version from:2016-05-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:154
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):0.73
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:2016-04-28
MPZP number if there was a change of valid MPZP:82
Version from:2016-04-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:155
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):133.06
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:2015-08-18
MPZP number if there was a change of valid MPZP:79
Version from:2015-08-19
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:156
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):1.45
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:2006-09-27
MPZP number if there was a change of valid MPZP:47
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:157
The number in the MPZP register:33
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Północ
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-33
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1014/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-33
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-33
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 214
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-33
MPZP area (ha):312.35
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:33_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:158
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):271.86
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2003-02-21
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:159
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):0.15
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-05-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:160
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):40.47
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-04-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:161
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):0.25
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:2015-08-18
MPZP number if there was a change of valid MPZP:79
Version from:2015-08-19
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:162
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):271.61
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2015-08-19
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:163
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):231.14
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:2016-04-28
MPZP number if there was a change of valid MPZP:82
Version from:2016-04-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:164
The number in the MPZP register:32
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka Południe
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-32
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1011/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-32
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-32
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 213
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-32
MPZP area (ha):40.32
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:32_01_OBOW
Date of termination:2016-04-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:83
Version from:2016-05-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:165
The number in the MPZP register:31
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego rejon ul. Zbożowej w miejscu przecięcia z ul. Toszecką (projektowany zjazd z DK-88 na ulicę Toszecką)
Customary name of MPZP:Zm Zbożowa
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-31
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1009/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-31
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-31
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 212
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-31
MPZP area (ha):4.21
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:31_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2004-01-07
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:166
The number in the MPZP register:31
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego rejon ul. Zbożowej w miejscu przecięcia z ul. Toszecką (projektowany zjazd z DK-88 na ulicę Toszecką)
Customary name of MPZP:Zm Zbożowa
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-31
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1009/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-31
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-31
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 212
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-31
MPZP area (ha):4.21
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:31_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2003-02-21
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-25
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:167
The number in the MPZP register:31
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego rejon ul. Zbożowej w miejscu przecięcia z ul. Toszecką (projektowany zjazd z DK-88 na ulicę Toszecką)
Customary name of MPZP:Zm Zbożowa
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-31
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1009/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-31
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-31
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 212
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-31
MPZP area (ha):0.01
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:31_01_OBOW
Date of termination:2004-01-06
MPZP number if there was a change of valid MPZP:34
Version from:2004-01-07
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-25
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:168
The number in the MPZP register:31
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego rejon ul. Zbożowej w miejscu przecięcia z ul. Toszecką (projektowany zjazd z DK-88 na ulicę Toszecką)
Customary name of MPZP:Zm Zbożowa
Effective date:2003-02-21
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2001-05-31
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-31
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1009/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-31
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-31
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 5 z dnia 06.02.2003 r., poz. 212
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-31
MPZP area (ha):4.21
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:31_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:61
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:169
The number in the MPZP register:30
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Starych Gliwicach po południowej stronie ulicy Kozielskiej
Customary name of MPZP:Zm Stare Gliwice południe
Effective date:2003-01-03
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-30
Date of adoption of the MPZP:2002-10-10
Number of the resolution:XLI/1010/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-30
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-30
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4007
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-30
MPZP area (ha):62.86
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:30_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2003-01-03
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-25
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:170
The number in the MPZP register:29
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Lidl
Effective date:2003-01-03
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-12-14
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-29
Date of adoption of the MPZP:2002-09-19
Number of the resolution:XL/956/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-29
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-29
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4006
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-29
MPZP area (ha):1.61
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:29_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2003-01-03
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:171
The number in the MPZP register:29
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Lidl
Effective date:2003-01-03
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-12-14
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-29
Date of adoption of the MPZP:2002-09-19
Number of the resolution:XL/956/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-29
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-29
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4006
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-29
MPZP area (ha):0.03
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:29_01_OBOW
Date of termination:2010-07-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:57
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:172
The number in the MPZP register:29
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Lidl
Effective date:2003-01-03
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-12-14
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-29
Date of adoption of the MPZP:2002-09-19
Number of the resolution:XL/956/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-29
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-29
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4006
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-29
MPZP area (ha):1.58
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:29_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:173
The number in the MPZP register:29
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Lidl
Effective date:2003-01-03
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-12-14
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-29
Date of adoption of the MPZP:2002-09-19
Number of the resolution:XL/956/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-29
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-29
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 93 z dnia 19.12.2002 r., poz. 4006
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-29
MPZP area (ha):1.58
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:29_01_OBOW
Date of termination:2018-07-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:89
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:174
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):109.98
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2002-11-01
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:175
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):105.14
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:71
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:176
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:177
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):105.14
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:178
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):1.99
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:44
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:179
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):2.83
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:2007-01-27
MPZP number if there was a change of valid MPZP:51
Version from:2007-01-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:180
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):107.99
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:181
The number in the MPZP register:28
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
Customary name of MPZP:Dzielnica Akademicka ARCH
Effective date:2002-11-01
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1995-06-08
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-28
Date of adoption of the MPZP:2002-07-10
Number of the resolution:XXXIX/915/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-28
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-28
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 69 z dnia 17.10.2002 r., poz. 2487
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-28
MPZP area (ha):107.97
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:28_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:182
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):7.7
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2002-07-25
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:183
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):0.27
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:184
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:2010-07-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:57
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:185
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):5.59
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:186
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):5.32
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:187
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):0.12
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:2018-07-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:89
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:188
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):5.62
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:189
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):5.2
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:190
The number in the MPZP register:27
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw5 Sowińskiego
Effective date:2002-07-25
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-27
Date of adoption of the MPZP:2002-04-25
Number of the resolution:XXXVII/858/2002
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-27
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-27
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 49 z dnia 10.07.2002 r., poz. 1625
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-27
MPZP area (ha):2.09
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:27_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:191
The number in the MPZP register:26
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obrum
Effective date:2002-02-14
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-26
Date of adoption of the MPZP:2001-10-25
Number of the resolution:XXXII/727/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-26
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-26
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 3 z dnia 30.01.2002 r., poz. 122
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-26
MPZP area (ha):0.39
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:26_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:62
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:192
The number in the MPZP register:26
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obrum
Effective date:2002-02-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-06-29
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-26
Date of adoption of the MPZP:2001-10-25
Number of the resolution:XXXII/727/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-26
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-26
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 3 z dnia 30.01.2002 r., poz. 122
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-26
MPZP area (ha):0.39
Plan scale:1000
Internal number of MPZP:26_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2002-02-14
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:193
The number in the MPZP register:25
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/670/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
MPZP area (ha):9.08
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:25_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-08-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:194
The number in the MPZP register:25
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/670/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
MPZP area (ha):0.72
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:25_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:195
The number in the MPZP register:25
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/670/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
MPZP area (ha):0.33
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:25_01_OBOW
Date of termination:2010-09-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:59
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:196
The number in the MPZP register:25
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/670/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
MPZP area (ha):8.03
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:25_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:197
The number in the MPZP register:25
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw10 Lotnisko
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-25
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/670/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-25
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-25
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1308
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-25
MPZP area (ha):8.75
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:25_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:198
The number in the MPZP register:24
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-12-02
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-24
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/669/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-24
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-24
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-24
MPZP area (ha):16.28
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:24_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-08-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:199
The number in the MPZP register:24
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-12-02
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-24
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/669/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-24
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-24
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-24
MPZP area (ha):0.2
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:24_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:200
The number in the MPZP register:24
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-12-02
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-24
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/669/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-24
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-24
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1307
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-24
MPZP area (ha):16.08
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:24_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:201
The number in the MPZP register:23
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-23
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/668/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-23
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-23
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-23
MPZP area (ha):1.67
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:23_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-08-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:202
The number in the MPZP register:23
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-23
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/668/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-23
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-23
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-23
MPZP area (ha):1.65
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:23_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:203
The number in the MPZP register:23
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-23
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/668/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-23
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-23
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1306
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-23
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:23_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:204
The number in the MPZP register:22
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-22
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/667/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-22
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-22
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-22
MPZP area (ha):4.39
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:22_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-08-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:205
The number in the MPZP register:22
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-22
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/667/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-22
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-22
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-22
MPZP area (ha):0.04
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:22_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:206
The number in the MPZP register:22
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-22
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/667/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-22
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-22
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1305
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-22
MPZP area (ha):4.35
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:22_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:207
The number in the MPZP register:21
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/666/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
MPZP area (ha):0.87
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:Obw/4-G2/2
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-08-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:208
The number in the MPZP register:21
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/666/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
MPZP area (ha):0.53
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:Obw/4-G2/2
Date of termination:2018-07-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:89
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:209
The number in the MPZP register:21
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/666/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
MPZP area (ha):0.34
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:Obw/4-G2/2
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:210
The number in the MPZP register:21
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
Effective date:2001-08-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-21
Date of adoption of the MPZP:2001-07-12
Number of the resolution:XXX/666/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-21
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-21
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 50 z dnia 26.07.2001 r., poz. 1304
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-21
MPZP area (ha):0.53
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:Obw/4-G2/2
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:211
The number in the MPZP register:20
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw12 Chemiczna
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-20
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/556/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-20
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-20
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 734
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-20
MPZP area (ha):1.73
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:20_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-06-12
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:212
The number in the MPZP register:20
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw12 Chemiczna
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-20
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/556/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-20
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-20
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 734
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-20
MPZP area (ha):1.73
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:20_01_OBOW
Date of termination:2010-07-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:57
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:213
The number in the MPZP register:19
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw3 Okrężna
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-19
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/555/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-19
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-19
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 733
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-19
MPZP area (ha):23.06
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:19_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-06-12
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:214
The number in the MPZP register:19
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw3 Okrężna
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-19
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/555/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-19
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-19
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 733
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-19
MPZP area (ha):0.24
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:19_01_OBOW
Date of termination:2011-07-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:64
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:215
The number in the MPZP register:19
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw3 Okrężna
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-19
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/555/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-19
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-19
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 733
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-19
MPZP area (ha):22.81
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:19_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-07-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:216
The number in the MPZP register:18
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw11 Kozielska-DK88
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-18
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/554/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-18
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-18
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 732
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-18
MPZP area (ha):2.34
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:18_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-06-12
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:217
The number in the MPZP register:18
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw11 Kozielska-DK88
Effective date:2001-06-12
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-18
Date of adoption of the MPZP:2001-01-11
Number of the resolution:XXV/554/2001
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-18
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-18
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 z dnia 28.05.2001 r., poz. 732
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-18
MPZP area (ha):2.34
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:18_01_OBOW
Date of termination:2010-07-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:57
Version from:2010-07-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:218
The number in the MPZP register:17
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw9 Rybnicka
Effective date:2001-05-05
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/477/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
MPZP area (ha):7.6
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:17_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-05-05
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:219
The number in the MPZP register:17
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw9 Rybnicka
Effective date:2001-05-05
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/477/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
MPZP area (ha):7.29
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:17_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:220
The number in the MPZP register:17
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw9 Rybnicka
Effective date:2001-05-05
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/477/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
MPZP area (ha):6.71
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:17_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:221
The number in the MPZP register:17
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw9 Rybnicka
Effective date:2001-05-05
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/477/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
MPZP area (ha):0.59
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:17_01_OBOW
Date of termination:2011-08-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:65
Version from:2011-08-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:222
The number in the MPZP register:17
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw9 Rybnicka
Effective date:2001-05-05
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-11-04
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-17
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/477/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-17
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-17
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 21 z dnia 20.04.2001 r., poz. 475
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-17
MPZP area (ha):0.31
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:17_01_OBOW
Date of termination:2010-09-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:59
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:223
The number in the MPZP register:16
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw1 Bojkowska
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-16
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/481/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-16
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-16
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-16
MPZP area (ha):8.15
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:16_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-03-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:224
The number in the MPZP register:16
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw1 Bojkowska
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-16
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/481/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-16
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-16
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-16
MPZP area (ha):0.46
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:16_01_OBOW
Date of termination:2010-09-03
MPZP number if there was a change of valid MPZP:59
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:225
The number in the MPZP register:16
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Obw1 Bojkowska
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:2000-03-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-16
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/481/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-16
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-16
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 235
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-16
MPZP area (ha):7.7
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:16_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2010-09-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:226
The number in the MPZP register:15
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Obw2 DK88-Okulickiego
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-09-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-15
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/479/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-15
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-15
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 234
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-15
MPZP area (ha):9.95
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:15_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-03-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:227
The number in the MPZP register:15
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Obw2 DK88-Okulickiego
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-09-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-15
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/479/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-15
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-15
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 234
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-15
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:15_01_OBOW
Date of termination:2016-01-28
MPZP number if there was a change of valid MPZP:81
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:228
The number in the MPZP register:15
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Obw2 DK88-Okulickiego
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-09-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-15
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/479/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-15
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-15
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 234
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-15
MPZP area (ha):7.96
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:15_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:229
The number in the MPZP register:15
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Obw2 DK88-Okulickiego
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-09-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-15
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/479/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-15
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-15
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 234
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-15
MPZP area (ha):1.97
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:15_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:230
The number in the MPZP register:15
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Obw2 DK88-Okulickiego
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-09-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-15
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/479/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-15
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-15
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 234
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-15
MPZP area (ha):7.96
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:15_01_OBOW
Date of termination:2018-07-21
MPZP number if there was a change of valid MPZP:89
Version from:2018-07-22
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:231
The number in the MPZP register:15
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Obw2 DK88-Okulickiego
Effective date:2001-03-31
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-09-30
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-15
Date of adoption of the MPZP:2000-11-16
Number of the resolution:XXIII/479/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-15
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-15
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 12 z dnia 16.03.2001 r., poz. 234
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-15
MPZP area (ha):7.98
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:15_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:232
The number in the MPZP register:14
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Opel mały
Effective date:2000-10-15
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-02-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-14
Date of adoption of the MPZP:2000-06-29
Number of the resolution:XIX/439/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-14
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-14
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 509
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-14
MPZP area (ha):1.12
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:14_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2000-10-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:233
The number in the MPZP register:14
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni 260 ha
Customary name of MPZP:Zm Opel mały
Effective date:2000-10-15
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-02-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-14
Date of adoption of the MPZP:2000-06-29
Number of the resolution:XIX/439/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-14
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-14
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 509
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-14
MPZP area (ha):1.12
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:14_01_OBOW
Date of termination:2017-10-15
MPZP number if there was a change of valid MPZP:86
Version from:2017-10-16
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:234
The number in the MPZP register:13
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour mały
Effective date:2000-10-15
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-13
Date of adoption of the MPZP:2000-06-29
Number of the resolution:XIX/438/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-13
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-13
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 508
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-13
MPZP area (ha):1.79
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:13_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2000-10-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:235
The number in the MPZP register:13
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour mały
Effective date:2000-10-15
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-13
Date of adoption of the MPZP:2000-06-29
Number of the resolution:XIX/438/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-13
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-13
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 508
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-13
MPZP area (ha):0.35
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:13_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:236
The number in the MPZP register:13
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour mały
Effective date:2000-10-15
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1999-03-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-13
Date of adoption of the MPZP:2000-06-29
Number of the resolution:XIX/438/2000
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-13
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-13
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 34 z dnia 30.09.2000 r., poz. 508
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-13
MPZP area (ha):1.44
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:13_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:237
The number in the MPZP register:12
Official name of MPZP:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Bojków - Ostropa
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-12
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/200/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-12
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-12
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1257
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-12
MPZP area (ha):2.02
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:12_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:1999-12-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-25
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:238
The number in the MPZP register:12
Official name of MPZP:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Bojków - Ostropa
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-12
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/200/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-12
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-12
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1257
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-12
MPZP area (ha):0.95
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:12_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:239
The number in the MPZP register:12
Official name of MPZP:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Bojków - Ostropa
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-12
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/200/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-12
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-12
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1257
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-12
MPZP area (ha):1.06
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:12_01_OBOW
Date of termination:2006-03-09
MPZP number if there was a change of valid MPZP:43
Version from:2006-03-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-25
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:240
The number in the MPZP register:12
Official name of MPZP:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Bojków - Ostropa
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-12
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/200/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-12
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-12
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1257
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-12
MPZP area (ha):0.8
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:12_01_OBOW
Date of termination:2011-03-12
MPZP number if there was a change of valid MPZP:63
Version from:2011-03-13
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:241
The number in the MPZP register:12
Official name of MPZP:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Bojków - Ostropa
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-12
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/200/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-12
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-12
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1257
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-12
MPZP area (ha):0.15
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:12_01_OBOW
Date of termination:2008-01-26
MPZP number if there was a change of valid MPZP:54
Version from:2008-01-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:242
The number in the MPZP register:12
Official name of MPZP:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Bojków - Ostropa
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-12
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/200/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-12
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-12
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1257
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-12
MPZP area (ha):0.8
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:12_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2008-01-27
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:243
The number in the MPZP register:11
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 5,8457 ha, leżącego w granicach Gminy Gliwice na terenie dzielnicy Łabędy-Niepaszyce
Customary name of MPZP:KSSE Bocznica
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1998-05-28
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-11
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/199/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-11
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-11
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1256
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-11
MPZP area (ha):6.71
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:11_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:1999-12-10
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:244
The number in the MPZP register:11
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 5,8457 ha, leżącego w granicach Gminy Gliwice na terenie dzielnicy Łabędy-Niepaszyce
Customary name of MPZP:KSSE Bocznica
Effective date:1999-12-10
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1998-05-28
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-11
Date of adoption of the MPZP:1999-07-08
Number of the resolution:IX/199/99
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-11
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-11
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 51 z dnia 25.11.1999 r., poz. 1256
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-11
MPZP area (ha):6.71
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:11_01_OBOW
Date of termination:2006-09-27
MPZP number if there was a change of valid MPZP:46
Version from:2006-09-28
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:245
The number in the MPZP register:10
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla poszerzenia terenu Cmentarza Lipowego
Customary name of MPZP:Zm Cmentarz Lipowy
Effective date:1998-12-04
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1996-06-27
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-10
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/756/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-10
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-10
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 33 z dnia 19.11.1998 r., poz. 541
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-10
MPZP area (ha):7.57
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:10_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:1998-12-04
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:246
The number in the MPZP register:10
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla poszerzenia terenu Cmentarza Lipowego
Customary name of MPZP:Zm Cmentarz Lipowy
Effective date:1998-12-04
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1996-06-27
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-10
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/756/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-10
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-10
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 33 z dnia 19.11.1998 r., poz. 541
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-10
MPZP area (ha):7.57
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:10_01_OBOW
Date of termination:2010-10-16
MPZP number if there was a change of valid MPZP:60
Version from:2010-10-17
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:247
The number in the MPZP register:9
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu lezącego w granicach administracyjnych miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Kopernik ARCH
Effective date:1999-01-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1996-12-12
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-9
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/752/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-9
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-9
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 37 z dnia 30.12.1998 r., poz. 589
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-9
MPZP area (ha):202.36
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:9_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:1999-01-14
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:248
The number in the MPZP register:9
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu lezącego w granicach administracyjnych miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Kopernik ARCH
Effective date:1999-01-14
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1996-12-12
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-9
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/752/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-9
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-9
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 37 z dnia 30.12.1998 r., poz. 589
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-9
MPZP area (ha):202.34
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:9_01_OBOW
Date of termination:2014-05-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:73
Version from:2014-05-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:249
The number in the MPZP register:9
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu lezącego w granicach administracyjnych miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Kopernik ARCH
Effective date:1999-01-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1996-12-12
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-9
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/752/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-9
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-9
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 37 z dnia 30.12.1998 r., poz. 589
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-9
MPZP area (ha):202.34
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:9_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:250
The number in the MPZP register:9
Official name of MPZP:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu lezącego w granicach administracyjnych miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Kopernik ARCH
Effective date:1999-01-14
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1996-12-12
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-9
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/752/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-9
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-9
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 37 z dnia 30.12.1998 r., poz. 589
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-9
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:2000
Internal number of MPZP:9_01_OBOW
Date of termination:2006-03-17
MPZP number if there was a change of valid MPZP:45
Version from:2006-03-18
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-01
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:251
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):1.44
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:2000-10-14
MPZP number if there was a change of valid MPZP:13
Version from:2000-10-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:252
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):28.39
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:1998-11-14
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:253
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):26.95
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2000-10-15
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:254
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):26.01
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2001-03-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:255
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):0.94
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:2001-03-30
MPZP number if there was a change of valid MPZP:15
Version from:2001-03-31
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-07-24
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:256
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:nieaktualny
Detailed stage of MPZP preparation process:Nieobowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):0.02
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:2016-01-28
MPZP number if there was a change of valid MPZP:81
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:257
The number in the MPZP register:8
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Carrefour
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-przystapienieBIP-8
Date of adoption of the MPZP:1998-06-18
Number of the resolution:XLVI/735/98
Reference to the resolution on MPZP preparation:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-formularze-uchwalaBIP-8
Reference to the plan drawing:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-rysunekMPZP-8
Official Journal:Dz. Urz. Woj. Kat. nr 32 z dnia 30.10.1998 r., poz. 524
Reference to the Official Journal:https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/przejdz-do-DzienUrzedowy-8
MPZP area (ha):25.99
Plan scale:5000
Internal number of MPZP:8_01_OBOW
Date of termination:
MPZP number if there was a change of valid MPZP:
Version from:2016-01-29
Date and hour of inclusion of the object in the collection or of its change:2018-08-02
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
lp:258
The number in the MPZP register:7
Official name of MPZP:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Customary name of MPZP:Zm Brzezinka komercyjne
Effective date:1998-11-14
General stage of MPZP preparation process:prawnie wiążący lub realizowany
Detailed stage of MPZP preparation process:Obowiązujący
Date of passing a resolution on commencement of MPZP preparation:1997-09-25
Reference to the resolution on commencement of MPZP preparation: