MSIP | Urban Spatial Information System

wersja angielskawersja polska

Planning Portal

MPZP lists

The MPZP non-binding list (in whole or partially) is generated automatically on the basis of MPZP record data, for which “Binding state” provides a value of “Non-binding” and “Partially binding”.

NUMBER IN THE REGISTER:73
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:VII/85/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-04-14
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/907/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-05-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
SHORT NAME OF THE PLAN:Kopernik
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-05-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2862
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-05-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:72
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:V/65/2011
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2011-03-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/906/2014
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2014-05-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"
SHORT NAME OF THE PLAN:Czechowice
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2014-05-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4567
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2014-05-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:66
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXVII/1088/2010
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2010-07-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/423/2012
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2012-06-28
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
SHORT NAME OF THE PLAN:Traktorzystów
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2012-08-08
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3285
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :
VALID FROM:2012-09-08
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:62
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/477/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVII/1091/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-07-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
SHORT NAME OF THE PLAN:Żerniki Zachód II
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-09-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2910
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :188
VALID FROM:2010-10-17
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:57
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/476/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXIV/1036/2010
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2010-04-29
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Stare Gliwice
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2010-06-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1787
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :107
VALID FROM:2010-07-16
VALID UNTIL:2018-07-21
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:55
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/469/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/395/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-12-20
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Łabędy
SHORT NAME OF THE PLAN:Łabędy
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2008-02-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:709
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :33
VALID FROM:2008-03-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:54
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXV/889/2005
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2005-09-15
NUMBER OF THE RESOLUTION:XI/326/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-10-11
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
SHORT NAME OF THE PLAN:Wilcze Gardło
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2007-12-27
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4675
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :215
VALID FROM:2008-01-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:53
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/470/2005
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XI/325/2007
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2007-10-11
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Port
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2007-12-27
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4674
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :215
VALID FROM:2008-01-27
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:51
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/472/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVII/1217/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-10-26
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospdoarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
SHORT NAME OF THE PLAN:Ligota Zabrska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-12-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4886
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :153
VALID FROM:2007-01-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:50
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/473/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVII/1216/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-10-26
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
SHORT NAME OF THE PLAN:A4 - A1
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-12-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4885
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :153
VALID FROM:2007-01-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:46
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXVI/704/2004
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2004-12-22
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLIII/1121/2006
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2006-06-29
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,Podstrefie Gliwice - obszar "Niepaszyce"
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Niepaszyce
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-08-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2894
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :103
VALID FROM:2006-09-28
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:45
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/1005/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/965/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-12-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:Centrum
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-02-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:481
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :14
VALID FROM:2006-03-18
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:44
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/1007/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/964/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-12-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Franciszkańska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-02-15
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:480
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :14
VALID FROM:2006-03-18
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:43
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXIX/647/2001
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2001-05-31
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVIII/963/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-12-22
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Bojków
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2006-02-07
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:409
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :11
VALID FROM:2006-03-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:42
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLI/998/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-10-10
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXV/885/2005
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2005-09-15
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
SHORT NAME OF THE PLAN:Stare Łabędy
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2005-11-09
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3267
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :132
VALID FROM:2005-02-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:41
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/433/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXV/658/2004
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2004-12-02
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Żerniki Zachód ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2005-01-13
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:99
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :6
VALID FROM:2005-01-28
VALID UNTIL:2015-01-14
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:40
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/436/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/576/2004
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2004-07-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Żerniki Wschód
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2004-09-08
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2442
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :86
VALID FROM:2004-09-23
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:39
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/786/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXI/575/2004
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2004-07-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:DTŚ - A1
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2004-10-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2820
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :100
VALID FROM:2004-08-26
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:38
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXIX/646/2001
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2001-05-31
NUMBER OF THE RESOLUTION:XX/529/2004
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2004-06-03
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Czechowice ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2004-07-14
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1874
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :59
VALID FROM:2004-07-29
VALID UNTIL:2014-05-30
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:37
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/784/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/231/2003
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2003-10-23
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-12-23
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3714
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :115
VALID FROM:2004-01-07
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:36
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/230/2003
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2003-10-23
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Pszczyńska zjazd
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-12-23
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3713
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :115
VALID FROM:2004-01-07
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:34
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIV/785/2002
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2002-01-17
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIII/228/2003
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2003-10-23
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm TBS
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-12-23
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:3711
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :115
VALID FROM:2004-01-07
VALID UNTIL:2010-10-17
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:33
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/435/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLI/1014/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-10-10
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Brzezinka Północ
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-02-06
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:214
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :5
VALID FROM:2003-02-21
VALID UNTIL:2016-04-30
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:32
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/434/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLI/1011/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-10-10
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Brzezinka Południe
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-02-06
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:213
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :5
VALID FROM:2003-02-21
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:31
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXIX/643/01
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2001-05-31
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLI/1009/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-10-10
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Zbożowa
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2003-02-06
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:212
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :5
VALID FROM:2003-02-21
VALID UNTIL:2010-10-16
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:29
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXIV/546/00
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-12-14
NUMBER OF THE RESOLUTION:XL/956/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-09-19
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Lidl
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2002-12-19
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:4006
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :93
VALID FROM:2003-01-03
VALID UNTIL:2018-07-21
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:28
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIII/185/95
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1995-06-08
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXIX/915/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-07-10
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
SHORT NAME OF THE PLAN:Dzielnica Akademicka ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2002-10-17
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:2487
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :69
VALID FROM:2002-11-01
VALID UNTIL:2014-05-30
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:27
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/262/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXVII/858/2002
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2002-04-25
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw5 Sowińskiego
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2002-07-10
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1625
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :49
VALID FROM:2002-07-25
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:26
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIX/432/200
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-06-29
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXII/727/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-10-25
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obrum
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2002-01-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:122
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :3
VALID FROM:2002-02-14
VALID UNTIL:2010-10-16
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:25
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/361/200
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-03-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/670/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw10 Lotnisko
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1308
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:24
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XIII/291/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-12-02
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/669/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1307
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:23
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/268/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/668/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1306
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:22
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/266/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/667/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1305
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:21
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/261/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXX/666/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-07-12
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-07-26
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1304
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :50
VALID FROM:2001-08-10
VALID UNTIL:2018-07-21
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:20
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/267/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXV/556/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-01-11
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw12 Chemiczna
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-05-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:732
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :31
VALID FROM:2001-06-12
VALID UNTIL:2010-07-15
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:19
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/363/00
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-03-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXV/555/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-01-11
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw3 Okrężna
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-05-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:733
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :31
VALID FROM:2001-06-12
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:18
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/263/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXV/554/2001
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2001-01-11
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw11 Kozielska-DK88
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-05-28
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:732
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :31
VALID FROM:2001-06-12
VALID UNTIL:2010-07-15
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:17
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XII/264/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-11-04
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIII/477/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-11-16
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw2 Rybnicka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-03-20
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:475
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :21
VALID FROM:2001-05-05
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:16
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVI/359/2000
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:2000-03-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIII/481/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-11-16
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw9 Bojkowska
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-03-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:235
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :12
VALID FROM:2001-03-31
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:15
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:X/230/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-09-30
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIII/479/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-11-16
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 h
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Obw1 DK88-Okulickiego
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2001-03-16
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:234
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :12
VALID FROM:2001-03-31
VALID UNTIL:2018-07-21
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:14
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:V/113/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-02-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIX/439/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-06-29
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Opel mały
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2000-09-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:509
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :34
VALID FROM:2000-10-15
VALID UNTIL:2017-10-15
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:13
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:VI/143/99
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1999-03-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XIX/438/2000
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:2000-06-29
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Carrefour mały
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:2000-09-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:508
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :34
VALID FROM:2000-10-15
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:12
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIX/565/97
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1997-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:IX/200/99
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1999-07-08
FULL NAME OF THE PLAN:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Bojków- Ostropa
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1999-11-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1257
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :51
VALID FROM:1999-12-10
VALID UNTIL:2011-03-12
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:11
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XLV/704/98
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1998-05-28
NUMBER OF THE RESOLUTION:IX/199/99
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1999-07-08
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Bocznica
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1999-11-25
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:1256
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :51
VALID FROM:1999-12-10
VALID UNTIL:2006-09-27
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:10
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXVI/359/96
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1996-06-27
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVI/756/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Cmentarz Lipowy
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-11-19
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:541
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :33
VALID FROM:1998-12-04
VALID UNTIL:2010-10-16
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:9
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXX/410/96
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1996-12-12
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVI/752/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu leżącego w granicach administracyjnych gminy Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Kopernik ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-12-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:598
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :37
VALID FROM:1999-01-14
VALID UNTIL:2014-05-30
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:8
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIX/562/97
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1997-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVI/735/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Carrefour
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-10-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:524
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :32
VALID FROM:1998-11-14
VALID UNTIL:
VALIDITY STATE:Obowiązujący w części
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:7
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIX/565/97
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1997-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVI/731/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Brzezinka komercyjne
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-10-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:522
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :32
VALID FROM:1998-11-14
VALID UNTIL:2016-04-30
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:6
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIX/561/97
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1997-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION:XLVI/732/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Potok Ostropka
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-10-30
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:523
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :32
VALID FROM:1998-11-14
VALID UNTIL:2011-03-12
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:5
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXXIX/564/97
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1997-09-25
NUMBER OF THE RESOLUTION: XLVI/733/98
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1998-06-18
FULL NAME OF THE PLAN:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SHORT NAME OF THE PLAN:Zm Auchan ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1998-08-31
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:298
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :26
VALID FROM:1998-09-15
VALID UNTIL:2014-04-15
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:4
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXVI/358/96
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1996-06-27
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXIV/506/97
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1997-04-24
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 54 ha, położonego po północno-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i ul. Wyczółkowskiego
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Niepaszyce ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1997-06-10
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:137
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :19
VALID FROM:1997-06-25
VALID UNTIL:2006-09-27
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:3
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XXVI/357/96
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1996-06-27
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXXIV/505/97
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1997-04-24
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 162 ha, położonego po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i po obydwu stronach ul. Wyczółkowskiego
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE Brzezinka ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1997-06-10
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:136
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :19
VALID FROM:1997-06-25
VALID UNTIL:2010-07-15
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:2
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/261/95
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1995-12-28
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXIX/394/96
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1996-11-14
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 50 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwickiej
SHORT NAME OF THE PLAN:KSSE da Vinci ARCH
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1997-04-18
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:80
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :11
VALID FROM:1997-05-03
VALID UNTIL:2012-12-21
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map
NUMBER IN THE REGISTER:1
NUMBER OF THE RESOLUTION ON COMMENCEMENT:XVIII/260/95
DATE OF THE RESOLUTION ON ACCESSION:1995-12-28
NUMBER OF THE RESOLUTION:XXV/344/96
DATE OF ADOPTION OF THE PLAN:1996-05-23
FULL NAME OF THE PLAN:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Portowej i ul. Starogliwickiej
SHORT NAME OF THE PLAN:Opel
DATE OF PUBLISHING IN OFFICIAL JOURNAL:1996-05-31
ITEM NUMBER IN OFFICIAL JOURNAL:52
NUMBER OF THE OFFICIAL JOURNAL :9
VALID FROM:1996-06-16
VALID UNTIL:2017-10-15
VALIDITY STATE:Nieobowiązujący w całości
REMARKS:
MAP LINK:see the map
MAP LINK:see the map