MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Pomoc

1. Dotarcie do MPZP

Informacje dotyczące przeglądania danych planistycznych oraz wyszukiwania informacji o obowiązujących, opracowywanych oraz archiwalnych planach dla dowolnego obszaru.

2. Wygenerowanie załącznika graficznego do wniosku

Informacje dotyczące interaktywnych narzędzi umożliwiających przygotowanie, pobranie i wydrukowanie gotowych, poprawnie wypełnionych wniosków i uwag do obowiązujących i opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego, a także załączników mapowych, które można dołączyć do innych składanych wniosków.

3. Złożenie wniosku z wykorzystaniem SEKAPu i Portalu Palnistycznego

Informacje dotyczące interaktywnych narzędzi umożliwiających przygotowanie i pobranie formularzy wniosków i uwag do obowiązujących i opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego, które można dołączyć do przygotowywanej korespondencji SEKAP.

4. Skorzystanie z usługi INSPIRE

Informacje o sposobie korzystania z udostępnianych w ramach Portalu otwartych danych zgodnie z wytycznymi INSPIRE.

5. Pobranie rejestru

Informacje dotyczące przeglądania danych planistycznych oraz wyszukiwania informacji o planach i strefach zagospodarowania przestrzennego z poziomu Portalu, a także o pobieraniu wykazów i rejestrów planistycznych.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020