MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Rysunki MPZP

89. Stare Gliwice II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”

Pobierz rysunek - 21,3MB

88. Kozłowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i Kozłowskiej

Pobierz rysunek - 7,1MB

87. Bojków Zachód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz południową granicą miasta

Pobierz rysunek - 9,5MB

86. Opel II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką

Pobierz rysunek - 21,1MB

85. Pocztowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego

Pobierz rysunek - 0,8MB

84. Kopernik TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego rejon osiedla Kopernika

Pobierz rysunek - 40,2MB

83. Brzezinka 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej

Pobierz rysunek - 27,7MB

82. Brzezinka 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej

Pobierz rysunek - 27,8 MB

81. Góry Chełmskiej

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego

Pobierz rysunek - 3,9MB

80. Gwarków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej

Pobierz rysunek - 2,0MB

79. Brzezinka 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej

Pobierz rysunek - 23,4MB

78. Czechowice TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”

Pobierz rysunek - 35,1MB

77. Traktorzystów TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Pobierz rysunek - 7,9MB

76. Żerniki Zachód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Pobierz rysunek - 9,7MB

75. Centrum - zmiany C

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta

Pobierz rysunek - 26,4MB

74. A1 - Bojków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, a wschodnią i południową granicą miasta

Pobierz rysunek - 10,6MB

73. Kopernik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon osiedla Kopernika

Pobierz rysunek - 40,2MB

72. Czechowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”

Pobierz rysunek - 35,1MB

71. Dzielnica Akademicka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”

Pobierz rysunek - 20,0MB

70. Auchan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową

Pobierz rysunek - 14,3MB

69. Centrum - zmiany B

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta

Pobierz rysunek - 13,3MB

68. KSSE da Vinci

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – pomiędzy aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką

Pobierz rysunek - 11,1MB

67. Cmentarz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym

Pobierz rysunek - 0,9MB

66. Traktorzystów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Pobierz rysunek - 7,9MB

65. Obwodnica - A4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4

Pobierz rysunek - 59,1MB

64. Europa Centralna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła „Gliwice-Sośnica”

Pobierz rysunek - 4,2MB

63. Ostropa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa

Pobierz rysunek - 82,8MB

62. Żerniki Zachód II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II

Pobierz rysunek - 21,1MB

61. Szobiszowice Zachód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze

Pobierz rysunek - 33,3MB

60. Szobiszowice Wschód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze

Pobierz rysunek - 51,6MB

59. Sikornik i Trynek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek

Pobierz rysunek - 24,3MB

58. Sośnica Północ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica-Północ

Pobierz rysunek - 34,6MB

57. Stare Gliwice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice

Pobierz rysunek - 20,4MB

56. Słowackiego Dolnej Wsi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi

Pobierz rysunek - 4,7MB

55. Łabędy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy

Pobierz rysunek - 85,2MB

54. Wilcze Gardło

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło

Pobierz rysunek - 24,8MB

53. Port

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice

Pobierz rysunek - 22,3MB

52. KSSE Pole Łabędy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Pole Łabędy”

Pobierz rysunek - 11,7MB

51. Ligota Zabrska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską

Pobierz rysunek - 40,6MB

50. A4 - A1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1

Pobierz rysunek - 15,9MB

49. KSSE Bojkowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice „obszar Bojkowska”

Pobierz rysunek - 4,9MB

48. Sośnica Południe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica-Południe

Pobierz rysunek - 13,9MB

47. KSSE Brzezinka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Brzezinka”

Pobierz rysunek - 22,6MB

46. KSSE Niepaszyce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice – obszar „Niepaszyce”

Pobierz rysunek - 11,3MB

45. Centrum

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta

Pobierz rysunek - 59,2MB

44. Franciszkańska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej

Pobierz rysunek - 17,2MB

43. Bojków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach

Pobierz rysunek - 85,5MB

42. Stare Łabędy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy

Pobierz rysunek - 42,4MB

41. Żerniki Zachód ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach

Pobierz rysunek - 22,9MB

40. Żerniki Wschód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach

Pobierz rysunek - 37,8MB

39. DTŚ - A1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 32,5MB

38. Czechowice ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach

Pobierz rysunek - 84,3MB

37. Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice

Pobierz rysunek - 1,6MB

36. Zm Pszczyńska zjazd

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 6,1MB

35. Zm DTŚ - Zabrze

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 5,6MB

34. Zm TBS

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 11,2MB

33. Zm Brzezinka Północ

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ

Pobierz rysunek - 103,9MB

32. Zm Brzezinka Południe

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe

Pobierz rysunek - 103,9MB

31. Zm Zbożowa

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego rejon ul. Zbożowej w miejscu przecięcia z ul. Toszecką (projektowany zjazd z DK-88 na ulicę Toszecką)

Pobierz rysunek - 3,6MB

30. Zm Stare Gliwice południe

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 14,9MB

29. Zm Lidl

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,9MB

28. Dzielnica Akademicka ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach

Pobierz rysunek - 20,0MB

27. Zm Obw5 Sowińskiego

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,7MB

26. Zm Obrum

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,2MB

25. Zm Obw10 Lotnisko

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,3MB

24. Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 5,5MB

23. Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,3MB

22. Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,1MB

21. Zm Obw4 Kozielska-Andersa

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,5MB

20. Zm Obw12 Chemiczna

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,5MB

19. Zm Obw3 Okrężna

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 4,1MB

18. Zm Obw11 Kozielska-DK88

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,5MB

17. Zm Obw2 Rybnicka

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,3MB

16. Zm Obw9 Bojkowska

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,1MB

15. Zm Obw1 DK88-Okulickiego

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32.3 ha oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha

Pobierz rysunek - 3,4MB

14. Zm Opel mały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,0MB

13. Zm Carrefour mały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha oraz Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,0MB

12. Zm Bojków - Ostropa

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 7,1MB

11. KSSE Bocznica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 0,9MB

10. Zm Cmentarz Lipowy

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla poszerzenia terenu Cmentarza Lipowego

Pobierz rysunek - 3,2MB

9. Kopernik ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu leżącego w granicach administracyjnych miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 20,7MB

8. Zm Carrefour

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,9MB

7. Zm Brzezinka komercyjne

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,2MB

6. Zm Potok Ostropka

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 2,2MB

5. Zm Auchan ARCH

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Pobierz rysunek - 1,9MB

4. KSSE Niepaszyce ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 54 ha, położonego po północno-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i ul. Wyczółkowskiego

Pobierz rysunek - 4,3MB

3. KSSE Brzezinka ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 162 ha, położonego po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i po obydwu stronach ul. Wyczółkowskiego

Pobierz rysunek - 4,8MB

2. KSSE da Vinci ARCH

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. 50 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwickiej

Pobierz rysunek - 5,3MB

1. Opel

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 260 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Portowej i ul. Starogliwickiej

Pobierz rysunek - 10,7MB
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020