MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Wykazy MPZP

Wykaz MPZP nieobowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Nieobowiązujący” i „Obowiązujący w części”.

NUMER W REJESTRZE:73
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:VII/85/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-04-14
NUMER UCHWAŁY:XLIII/907/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-05-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Kopernik
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-05-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2862
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-05-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:72
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:V/65/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-03-17
NUMER UCHWAŁY:XLIII/906/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-05-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Czechowice
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-05-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4567
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-05-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:66
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVII/1088/2010
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2010-07-15
NUMER UCHWAŁY:XXI/423/2012
DATA UCHWALENIA PLANU:2012-06-28
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Traktorzystów
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2012-08-08
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3285
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2012-09-08
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:62
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/477/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XXXVII/1091/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-07-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Żerniki Zachód II
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-09-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2910
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:188
OBOWIĄZUJE OD:2010-10-17
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:57
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/476/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XXXIV/1036/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-04-29
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Stare Gliwice
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-06-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1787
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:107
OBOWIĄZUJE OD:2010-07-16
OBOWIĄZUJE DO:2018-07-21
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:55
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/469/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XIII/395/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-12-20
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Łabędy
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Łabędy
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2008-02-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:709
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:33
OBOWIĄZUJE OD:2008-03-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:54
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXV/889/2005
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2005-09-15
NUMER UCHWAŁY:XI/326/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-10-11
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Wilcze Gardło
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2007-12-27
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4675
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:215
OBOWIĄZUJE OD:2008-01-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:53
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/470/2005
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XI/325/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-10-11
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Port
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2007-12-27
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4674
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:215
OBOWIĄZUJE OD:2008-01-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:51
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/472/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XLVII/1217/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-10-26
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospdoarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Ligota Zabrska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-12-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4886
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:153
OBOWIĄZUJE OD:2007-01-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:50
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/473/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XLVII/1216/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-10-26
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
SKRÓCONA NAZWA PLANU:A4 - A1
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-12-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4885
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:153
OBOWIĄZUJE OD:2007-01-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:46
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXVI/704/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-12-22
NUMER UCHWAŁY:XLIII/1121/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-06-29
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,Podstrefie Gliwice - obszar "Niepaszyce"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Niepaszyce
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-08-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2894
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:103
OBOWIĄZUJE OD:2006-09-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:45
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/1005/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/965/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-12-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Centrum
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-02-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:481
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:14
OBOWIĄZUJE OD:2006-03-18
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:44
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/1007/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/964/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-12-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Franciszkańska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-02-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:480
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:14
OBOWIĄZUJE OD:2006-03-18
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:43
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXIX/647/2001
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2001-05-31
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/963/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-12-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Bojków
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-02-07
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:409
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:11
OBOWIĄZUJE OD:2006-03-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:42
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/998/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:XXXV/885/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-09-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Stare Łabędy
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2005-11-09
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3267
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:132
OBOWIĄZUJE OD:2005-02-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:41
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/433/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XXV/658/2004
DATA UCHWALENIA PLANU:2004-12-02
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Żerniki Zachód ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2005-01-13
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:99
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:6
OBOWIĄZUJE OD:2005-01-28
OBOWIĄZUJE DO:2015-01-14
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:40
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/436/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XXI/576/2004
DATA UCHWALENIA PLANU:2004-07-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Żerniki Wschód
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2004-09-08
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2442
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:86
OBOWIĄZUJE OD:2004-09-23
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:39
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/786/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XXI/575/2004
DATA UCHWALENIA PLANU:2004-07-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:DTŚ - A1
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2004-10-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2820
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:100
OBOWIĄZUJE OD:2004-08-26
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:38
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXIX/646/2001
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2001-05-31
NUMER UCHWAŁY:XX/529/2004
DATA UCHWALENIA PLANU:2004-06-03
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Czechowice ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2004-07-14
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1874
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:59
OBOWIĄZUJE OD:2004-07-29
OBOWIĄZUJE DO:2014-05-30
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:37
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/784/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XIII/231/2003
DATA UCHWALENIA PLANU:2003-10-23
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-12-23
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3714
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:115
OBOWIĄZUJE OD:2004-01-07
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:36
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XIII/230/2003
DATA UCHWALENIA PLANU:2003-10-23
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Pszczyńska zjazd
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-12-23
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3713
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:115
OBOWIĄZUJE OD:2004-01-07
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:34
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/785/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XIII/228/2003
DATA UCHWALENIA PLANU:2003-10-23
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm TBS
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-12-23
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3711
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:115
OBOWIĄZUJE OD:2004-01-07
OBOWIĄZUJE DO:2010-10-17
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:33
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/435/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XLI/1014/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-10-10
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Brzezinka Północ
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-02-06
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:214
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:5
OBOWIĄZUJE OD:2003-02-21
OBOWIĄZUJE DO:2016-04-30
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:32
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/434/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XLI/1011/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-10-10
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Brzezinka Południe
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-02-06
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:213
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:5
OBOWIĄZUJE OD:2003-02-21
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:31
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXIX/643/01
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2001-05-31
NUMER UCHWAŁY:XLI/1009/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-10-10
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Zbożowa
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-02-06
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:212
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:5
OBOWIĄZUJE OD:2003-02-21
OBOWIĄZUJE DO:2010-10-16
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:29
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXIV/546/00
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-12-14
NUMER UCHWAŁY:XL/956/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-09-19
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Lidl
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2002-12-19
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4006
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:93
OBOWIĄZUJE OD:2003-01-03
OBOWIĄZUJE DO:2018-07-21
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:28
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIII/185/95
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1995-06-08
NUMER UCHWAŁY:XXXIX/915/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-07-10
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Akademickiej w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Dzielnica Akademicka ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2002-10-17
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2487
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:69
OBOWIĄZUJE OD:2002-11-01
OBOWIĄZUJE DO:2014-05-30
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:27
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/262/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXXVII/858/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-04-25
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw5 Sowińskiego
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2002-07-10
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1625
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:49
OBOWIĄZUJE OD:2002-07-25
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:26
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/432/200
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XXXII/727/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-10-25
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obrum
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2002-01-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:122
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:3
OBOWIĄZUJE OD:2002-02-14
OBOWIĄZUJE DO:2010-10-16
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:25
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/361/200
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-03-30
NUMER UCHWAŁY:XXX/670/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw10 Lotnisko
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1308
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:24
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIII/291/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-12-02
NUMER UCHWAŁY:XXX/669/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1307
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:23
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/268/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXX/668/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1306
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:22
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/266/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXX/667/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1305
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:21
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/261/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXX/666/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw4 Kozielska-Andersa
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1304
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:2018-07-21
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:20
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/267/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXV/556/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-01-11
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw12 Chemiczna
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-05-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:732
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:31
OBOWIĄZUJE OD:2001-06-12
OBOWIĄZUJE DO:2010-07-15
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:19
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/363/00
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-03-30
NUMER UCHWAŁY:XXV/555/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-01-11
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw3 Okrężna
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-05-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:733
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:31
OBOWIĄZUJE OD:2001-06-12
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:18
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/263/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXV/554/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-01-11
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw11 Kozielska-DK88
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-05-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:732
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:31
OBOWIĄZUJE OD:2001-06-12
OBOWIĄZUJE DO:2010-07-15
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:17
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/264/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXIII/477/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-11-16
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw2 Rybnicka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-03-20
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:475
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:21
OBOWIĄZUJE OD:2001-05-05
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:16
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/359/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-03-30
NUMER UCHWAŁY:XXIII/481/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-11-16
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw9 Bojkowska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-03-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:235
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:12
OBOWIĄZUJE OD:2001-03-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:15
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:X/230/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-09-30
NUMER UCHWAŁY:XXIII/479/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-11-16
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 h
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw1 DK88-Okulickiego
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-03-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:234
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:12
OBOWIĄZUJE OD:2001-03-31
OBOWIĄZUJE DO:2018-07-21
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:14
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:V/113/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-02-25
NUMER UCHWAŁY:XIX/439/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-06-29
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Opel mały
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2000-09-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:509
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:34
OBOWIĄZUJE OD:2000-10-15
OBOWIĄZUJE DO:2017-10-15
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:13
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:VI/143/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-03-25
NUMER UCHWAŁY:XIX/438/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-06-29
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Carrefour mały
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2000-09-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:508
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:34
OBOWIĄZUJE OD:2000-10-15
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:12
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIX/565/97
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1997-09-25
NUMER UCHWAŁY:IX/200/99
DATA UCHWALENIA PLANU:1999-07-08
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Bojków- Ostropa
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1999-11-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1257
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:51
OBOWIĄZUJE OD:1999-12-10
OBOWIĄZUJE DO:2011-03-12
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:11
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLV/704/98
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1998-05-28
NUMER UCHWAŁY:IX/199/99
DATA UCHWALENIA PLANU:1999-07-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Bocznica
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1999-11-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1256
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:51
OBOWIĄZUJE OD:1999-12-10
OBOWIĄZUJE DO:2006-09-27
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:10
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXVI/359/96
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1996-06-27
NUMER UCHWAŁY:XLVI/756/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Cmentarz Lipowy
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-11-19
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:541
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:33
OBOWIĄZUJE OD:1998-12-04
OBOWIĄZUJE DO:2010-10-16
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:9
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXX/410/96
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1996-12-12
NUMER UCHWAŁY:XLVI/752/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu leżącego w granicach administracyjnych gminy Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Kopernik ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-12-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:598
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:37
OBOWIĄZUJE OD:1999-01-14
OBOWIĄZUJE DO:2014-05-30
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:8
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIX/562/97
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1997-09-25
NUMER UCHWAŁY:XLVI/735/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Carrefour
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-10-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:524
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:32
OBOWIĄZUJE OD:1998-11-14
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:7
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIX/565/97
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1997-09-25
NUMER UCHWAŁY:XLVI/731/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Brzezinka komercyjne
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-10-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:522
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:32
OBOWIĄZUJE OD:1998-11-14
OBOWIĄZUJE DO:2016-04-30
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:6
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIX/561/97
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1997-09-25
NUMER UCHWAŁY:XLVI/732/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Potok Ostropka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-10-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:523
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:32
OBOWIĄZUJE OD:1998-11-14
OBOWIĄZUJE DO:2011-03-12
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:5
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIX/564/97
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1997-09-25
NUMER UCHWAŁY: XLVI/733/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Auchan ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-08-31
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:298
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:26
OBOWIĄZUJE OD:1998-09-15
OBOWIĄZUJE DO:2014-04-15
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:4
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXVI/358/96
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1996-06-27
NUMER UCHWAŁY:XXXIV/506/97
DATA UCHWALENIA PLANU:1997-04-24
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 54 ha, położonego po północno-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i ul. Wyczółkowskiego
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Niepaszyce ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1997-06-10
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:137
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:19
OBOWIĄZUJE OD:1997-06-25
OBOWIĄZUJE DO:2006-09-27
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:3
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXVI/357/96
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1996-06-27
NUMER UCHWAŁY:XXXIV/505/97
DATA UCHWALENIA PLANU:1997-04-24
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 162 ha, położonego po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i po obydwu stronach ul. Wyczółkowskiego
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Brzezinka ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1997-06-10
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:136
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:19
OBOWIĄZUJE OD:1997-06-25
OBOWIĄZUJE DO:2010-07-15
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:2
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/261/95
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1995-12-28
NUMER UCHWAŁY:XXIX/394/96
DATA UCHWALENIA PLANU:1996-11-14
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 50 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwickiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE da Vinci ARCH
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1997-04-18
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:80
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:11
OBOWIĄZUJE OD:1997-05-03
OBOWIĄZUJE DO:2012-12-21
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:1
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/260/95
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1995-12-28
NUMER UCHWAŁY:XXV/344/96
DATA UCHWALENIA PLANU:1996-05-23
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Portowej i ul. Starogliwickiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Opel
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1996-05-31
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:52
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:9
OBOWIĄZUJE OD:1996-06-16
OBOWIĄZUJE DO:2017-10-15
STAN OBOWIĄZYWANIA:Nieobowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020