MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Wykazy MPZP

Wykaz MPZP obowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Obowiązujący w całości” i „Obowiązujący w części”.

NUMER W REJESTRZE:89
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:II/18/2014
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2014-12-18
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/832/2018
DATA UCHWALENIA PLANU:2018-06-14
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "dzielnicę Stare Gliwice"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Stare Gliwice II
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2018-06-21
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3935
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2018-07-22
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:88
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:IX/202/2015
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2015-08-27
NUMER UCHWAŁY:XXXVI/791/2018
DATA UCHWALENIA PLANU:2018-03-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Kozłowska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2018-04-03
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2094
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2018-05-04
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:87
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:X/235/2015
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2015-10-08
NUMER UCHWAŁY:XXXVI/790/2018
DATA UCHWALENIA PLANU:2018-03-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "dzielnicy Bojków", położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz połuidniową granicą miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Bojków Zachód
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2018-04-03
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2093
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2018-05-04
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:86
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVIII/787/2013
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2013-11-07
NUMER UCHWAŁY:XXX/687/2017
DATA UCHWALENIA PLANU:2017-09-07
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Opel II
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2017-09-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4981
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2017-10-16
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:Rozstrzygnięcie Nadzorcze Woj. Śląskiego
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:85
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XI/270/2015
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2015-11-19
NUMER UCHWAŁY:XXX/686/2017
DATA UCHWALENIA PLANU:2017-09-07
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru połozonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Pocztowa
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2017-09-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4980
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2017-10-16
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:84
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/393/2016
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2016-05-19
NUMER UCHWAŁY:XXIV/608/2017
DATA UCHWALENIA PLANU:2017-03-30
PEŁNA NAZWA PLANU:uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego rejon Osiedla Kopernika
SKRÓCONA NAZWA PLANU:zmiana Kopernika
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2017-04-11
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2537
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2017-05-12
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:t.j. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 27 lipca 2017r. poz. 4403
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:83
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/659/2013
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2013-05-09
NUMER UCHWAŁY:XIV/358/2016
DATA UCHWALENIA PLANU:2016-03-17
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Brzezinka 1
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2016-03-31
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1914
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2016-05-01
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:82
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/661/2013
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2013-05-09
NUMER UCHWAŁY:XIV/359/2016
DATA UCHWALENIA PLANU:2016-03-17
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Brzezinka 3
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2016-03-29
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1860
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2016-04-29
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:81
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/1037/2010
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2010-04-29
NUMER UCHWAŁY:XII/297/2015
DATA UCHWALENIA PLANU:2015-12-17
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Góry Chełmskiej
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2015-12-29
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:7641
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2016-01-29
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:80
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVII/768/2013
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2013-09-12
NUMER UCHWAŁY:IX/203/2015
DATA UCHWALENIA PLANU:2015-08-27
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Gwarków
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2015-09-09
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4577
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2015-09-24
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:79
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/660/2013
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2013-05-09
NUMER UCHWAŁY:VIII/176/2015
DATA UCHWALENIA PLANU:2015-07-23
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Brzezinka 2
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2015-08-04
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4196
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2015-08-19
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:78
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLVI/1002/2014
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2014-09-25
NUMER UCHWAŁY:VI/108/2015
DATA UCHWALENIA PLANU:2015-05-04
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Czechowice TJ
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2015-05-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2859
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2015-06-09
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:t.j. Dz.U. z 2015, poz. 4567 z dnia 8-09-2015
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:77
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLII/879/2014
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2014-03-20
NUMER UCHWAŁY:III/41/2015
DATA UCHWALENIA PLANU:2015-01-22
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Traktorzystów TJ
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2015-01-29
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:364
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2015-02-13
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:t.j. Dz. U. z 2015, poz. 3408 z dnia 26-06-2015
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:76
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:V/66/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-03-17
NUMER UCHWAŁY:II/17/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-12-18
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część "osiedla Żerniki" położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Żerniki Zachód
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-12-31
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:6770
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2015-01-15
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:75
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXII/733/2009
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2009-02-19
NUMER UCHWAŁY:XLVII/1039/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-11-06
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. Centralne tereny miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Centrum - zmiany C
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-11-19
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:5957
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-12-20
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:74
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XV/297/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-12-22
NUMER UCHWAŁY:XLIII/908/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-05-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy autostradą A-1, a wschodnią i południową granicą miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:A1 - Bojków
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-05-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2863
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-05-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:73
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:VII/85/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-04-14
NUMER UCHWAŁY:XLIII/907/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-05-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Kopernik
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-05-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2862
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-05-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:72
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:V/65/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-03-17
NUMER UCHWAŁY:XLIII/906/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-05-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Czechowice
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-05-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4567
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-05-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:71
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XV/296/2011
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2011-12-22
NUMER UCHWAŁY:XLIII/905/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-05-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon "Dzielnicy Akademickiej"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Dzielnica Akademicka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-05-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2860
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-05-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:70
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXI/425/2012
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2012-06-28
NUMER UCHWAŁY:XLII/878/2014
DATA UCHWALENIA PLANU:2014-03-20
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Auchan
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2014-04-01
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1873
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2014-04-16
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:69
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXI/685/2008
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2008-12-18
NUMER UCHWAŁY:XXVI/500/2012
DATA UCHWALENIA PLANU:2012-10-25
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta obejmującego Centrum i Śródmieście Miasta, tzw. Centralne Tereny Miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Centrum - zmiany B
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2012-11-21
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4934
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2012-12-22
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:68
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVIII/1128/2010
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2010-09-23
NUMER UCHWAŁY:XXVI/499/2012
DATA UCHWALENIA PLANU:2012-10-25
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice - pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwicką
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE da Vinci
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2012-11-21
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4933
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2012-12-22
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:67
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVII/1087/2010
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2010-07-15
NUMER UCHWAŁY:XXI/424/2012
DATA UCHWALENIA PLANU:2012-06-28
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w osiedlu Wilcze Gardło pomiędzy ul. Begonii i cmentarzem komunalnym
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Cmentarz
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2012-08-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3450
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2012-09-16
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:66
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVII/1088/2010
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2010-07-15
NUMER UCHWAŁY:XXI/423/2012
DATA UCHWALENIA PLANU:2012-06-28
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Traktorzystów
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2012-08-08
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3285
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:
OBOWIĄZUJE OD:2012-09-08
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:65
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/999/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:IX/113/2011
DATA UCHWALENIA PLANU:2011-06-02
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Obwodnica - A4
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2011-07-27
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3010
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:159
OBOWIĄZUJE OD:2011-08-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:64
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXII/985/2010
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2010-02-11
NUMER UCHWAŁY:IX/114/2011
DATA UCHWALENIA PLANU:2011-06-02
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po północo-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła "Gliwice-Sośnica"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Europa Centralna
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2011-06-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2638
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:140
OBOWIĄZUJE OD:2011-07-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:63
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXV/888/2005
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2005-09-15
NUMER UCHWAŁY:III/14/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-12-16
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Ostropa
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2011-02-10
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:598
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:33
OBOWIĄZUJE OD:2011-03-13
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:62
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/477/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XXXVII/1091/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-07-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Żerniki Zachód II
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-09-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2910
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:188
OBOWIĄZUJE OD:2010-10-17
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:61
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:IV/88/2007
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2007-02-15
NUMER UCHWAŁY:XXXVII/1090/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-07-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Szobiszowice Zachód
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-09-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2909
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:188
OBOWIĄZUJE OD:2010-10-17
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:60
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:IV/87/2007
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2007-02-15
NUMER UCHWAŁY:XXXVII/1089/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-07-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Szobiszowice Wschód
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-09-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2908
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:188
OBOWIĄZUJE OD:2010-10-17
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:59
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/466/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XXXV/1063/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-06-10
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Sikornik i Trynek
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-08-04
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2373
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:143
OBOWIĄZUJE OD:2010-09-04
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:58
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/467/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XXXV/1062/2010
DATA UCHWALENIA PLANU:2010-06-10
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Sośnica Północ
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2010-08-04
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2372
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:143
OBOWIĄZUJE OD:2010-09-04
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:56
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXI/686/2008
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2008-12-18
NUMER UCHWAŁY:XXVIII/903/2009
DATA UCHWALENIA PLANU:2009-10-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Słowackiego Dolnej Wsi
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2009-12-01
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3961
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:212
OBOWIĄZUJE OD:2010-01-01
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:55
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/469/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XIII/395/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-12-20
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Łabędy
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Łabędy
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2008-02-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:709
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:33
OBOWIĄZUJE OD:2008-03-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:54
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXV/889/2005
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2005-09-15
NUMER UCHWAŁY:XI/326/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-10-11
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Wilcze Gardło
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2007-12-27
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4675
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:215
OBOWIĄZUJE OD:2008-01-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:53
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/470/2005
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XI/325/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-10-11
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Port
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2007-12-27
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4674
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:215
OBOWIĄZUJE OD:2008-01-27
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:52
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/471/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:IV/90/2007
DATA UCHWALENIA PLANU:2007-02-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice "obszar Pole Łabędy"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Pole Łabędy
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2007-04-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1368
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:65
OBOWIĄZUJE OD:2007-05-17
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:51
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/472/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XLVII/1217/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-10-26
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospdoarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Ligota Zabrska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-12-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4886
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:153
OBOWIĄZUJE OD:2007-01-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:50
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/473/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XLVII/1216/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-10-26
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę przemysłowo-składową położoną pomiędzy planowaną obwodnicą a autostradą A-4 i projektowaną autostradą A-1
SKRÓCONA NAZWA PLANU:A4 - A1
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-12-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4885
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:153
OBOWIĄZUJE OD:2007-01-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:49
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/474/2005
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XLV/1182/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-09-14
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla KSSE Podstrefy Gliwice "obszar Bojkowska"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Bojkowska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-10-31
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3560
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:125
OBOWIĄZUJE OD:2006-12-01
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:48
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVIII/468/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-03-25
NUMER UCHWAŁY:XLV/1181/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-09-14
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica-południe
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Sośnica Południe
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-10-31
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3559
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:125
OBOWIĄZUJE OD:2006-12-01
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:47
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXVI/705/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-12-22
NUMER UCHWAŁY:XLIII/1120/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-06-29
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstrefie Gliwice - obszar "Brzezinka"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Brzezinka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-08-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2893
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:103
OBOWIĄZUJE OD:2006-09-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:46
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXVI/704/2004
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2004-12-22
NUMER UCHWAŁY:XLIII/1121/2006
DATA UCHWALENIA PLANU:2006-06-29
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,Podstrefie Gliwice - obszar "Niepaszyce"
SKRÓCONA NAZWA PLANU:KSSE Niepaszyce
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-08-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2894
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:103
OBOWIĄZUJE OD:2006-09-28
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:45
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/1005/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/965/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-12-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Centrum
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-02-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:481
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:14
OBOWIĄZUJE OD:2006-03-18
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:44
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/1007/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/964/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-12-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Franciszkańska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-02-15
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:480
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:14
OBOWIĄZUJE OD:2006-03-18
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:43
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXIX/647/2001
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2001-05-31
NUMER UCHWAŁY:XXXVIII/963/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-12-22
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A-4, stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Bojków
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2006-02-07
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:409
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:11
OBOWIĄZUJE OD:2006-03-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:42
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XLI/998/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-10-10
NUMER UCHWAŁY:XXXV/885/2005
DATA UCHWALENIA PLANU:2005-09-15
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Gliwice, obejmującego część dzielnicy Stare Łabędy
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Stare Łabędy
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2005-11-09
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3267
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:132
OBOWIĄZUJE OD:2005-02-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:40
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/436/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XXI/576/2004
DATA UCHWALENIA PLANU:2004-07-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Żerniki Wschód
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2004-09-08
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2442
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:86
OBOWIĄZUJE OD:2004-09-23
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:39
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/786/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XXI/575/2004
DATA UCHWALENIA PLANU:2004-07-08
PEŁNA NAZWA PLANU:miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:DTŚ - A1
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2004-10-25
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:2820
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:100
OBOWIĄZUJE OD:2004-08-26
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:37
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/784/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XIII/231/2003
DATA UCHWALENIA PLANU:2003-10-23
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-12-23
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3714
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:115
OBOWIĄZUJE OD:2004-01-07
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:36
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIV/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-01-17
NUMER UCHWAŁY:XIII/230/2003
DATA UCHWALENIA PLANU:2003-10-23
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Pszczyńska zjazd
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-12-23
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3713
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:115
OBOWIĄZUJE OD:2004-01-07
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:35
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXVI/842/2002
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2002-03-21
NUMER UCHWAŁY:XIII/229/2003
DATA UCHWALENIA PLANU:2003-10-23
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm DTŚ - Zabrze
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-12-23
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:3712
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:115
OBOWIĄZUJE OD:2004-01-07
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:32
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIX/434/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-06-29
NUMER UCHWAŁY:XLI/1011/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-10-10
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Brzezinka Południe
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2003-02-06
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:213
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:5
OBOWIĄZUJE OD:2003-02-21
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:30
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/265/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XLI/1010/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-10-10
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Stare Gliwice południe
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2002-12-19
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:4007
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:93
OBOWIĄZUJE OD:2003-01-03
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w całości
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:27
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/262/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXXVII/858/2002
DATA UCHWALENIA PLANU:2002-04-25
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw5 Sowińskiego
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2002-07-10
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1625
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:49
OBOWIĄZUJE OD:2002-07-25
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:25
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/361/200
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-03-30
NUMER UCHWAŁY:XXX/670/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw10 Lotnisko
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1308
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:24
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XIII/291/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-12-02
NUMER UCHWAŁY:XXX/669/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1307
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:23
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/268/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXX/668/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw7 Daszyńskiego-Wójtowska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1306
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:22
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/266/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXX/667/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-07-12
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-07-26
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:1305
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:50
OBOWIĄZUJE OD:2001-08-10
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:19
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/363/00
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-03-30
NUMER UCHWAŁY:XXV/555/2001
DATA UCHWALENIA PLANU:2001-01-11
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw3 Okrężna
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-05-28
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:733
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:31
OBOWIĄZUJE OD:2001-06-12
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:17
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XII/264/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-11-04
NUMER UCHWAŁY:XXIII/477/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-11-16
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw2 Rybnicka
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-03-20
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:475
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:21
OBOWIĄZUJE OD:2001-05-05
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:16
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XVI/359/2000
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:2000-03-30
NUMER UCHWAŁY:XXIII/481/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-11-16
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Obw9 Bojkowska
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2001-03-16
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:235
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:12
OBOWIĄZUJE OD:2001-03-31
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:13
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:VI/143/99
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1999-03-25
NUMER UCHWAŁY:XIX/438/2000
DATA UCHWALENIA PLANU:2000-06-29
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Carrefour mały
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:2000-09-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:508
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:34
OBOWIĄZUJE OD:2000-10-15
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
NUMER W REJESTRZE:8
NUMER UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:XXXIX/562/97
DATA UCHWAŁY W/S PRZYSTĄPIENIA:1997-09-25
NUMER UCHWAŁY:XLVI/735/98
DATA UCHWALENIA PLANU:1998-06-18
PEŁNA NAZWA PLANU:zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
SKRÓCONA NAZWA PLANU:Zm Carrefour
DATA PUBLIKACJI W DZ. URZĘDOWYM:1998-10-30
NUMER POZYCJI W DZ. URZĘDOWYM:524
NUMER DZ. URZĘDOWEGO:32
OBOWIĄZUJE OD:1998-11-14
OBOWIĄZUJE DO:
STAN OBOWIĄZYWANIA:Obowiązujący w części
UWAGI:
link do mapy:zobacz
link do mapy:zobacz
logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020