MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Wyszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

W wyszukiwarce można sprawdzić obowiązujące przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należy wybrać z listy numer obrębu, a następnie numer działki.

W wyniku otrzymamy nazwę obowiązującego na danym terenie planu wraz z informacją o przeznaczeniu terenu.

W wyszukiwarce istnieje również możliwość sprawdzenia, jakie było przeznaczenie terenu w przeszłości. W tym celu należy zaznaczyć checkbox „Informacja na dzień”, a następnie z kalendarza wybrać interesującą nas datę.

Powyższa informacja nie stanowi dokumentu, jakim jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020