MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

wersja angielskawersja polska

Portal planistyczny

Zdjęcia ukośne


  Zdjęcia lotnicze wykonane z pięciu niezależnych kamer w 5 kierunkach. Termin wykonania zdjęć: koniec marca 2017. Zdjęcia udostępnione są do podglądu za pomocą dedykowanej przeglądarki zdjęć ukośnych, umożliwiającej wyszukiwanie, przeglądanie i analizowanie udostępnionych danych.


  Dostępne narzędzia i funkcjonalności przeglądarki:

  • wyszukiwanie ulicy,
  • pomiar długości,
  • pomiar wysokości,
  • zmiana przybliżenia/oddalenia podglądu zdjęcia,
  • zmiana kierunku wyświetlania zdjęcia,
  • podgląd zdjęć ze wszystkich kierunków,
  • suwak czasu umożliwiający podgląd zdjęć z roku 2013.

  Zdjęcia ukośne umożliwiają wizyjną analizę fasad i ścian budynków widocznych z każdej strony, analizę m.in.zagospodarowania działek, pasa drogowego.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020