MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Informacje ogólne


  Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) prowadzony jest przez Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

  MSIP wpisany został w dniu 14 lipca 2008 r. do ewidencji lokalnych systemów informacji o terenie pod numerem identyfikacyjnym 24_08/08.

  Dane MSIP pobierane są z hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

  Aktualność danych:
 • dane geodezyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków, struktury własności oraz punkty adresowe aktualizowane są codziennie,
 • dane geodezyjne w zakresie uzbrojenia terenu aktualizowane są cotygodniowo,
 • pozostałe warstwy aktualizowane są w różnych przedziałach czasowych.
  MSIP ma charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany poziom szczegółowości.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013