MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Katalog metadanych


    Katalog metadanych to miejsce, w którym publikowane są metadane geoinformacyjne. Metadane, zwane inaczej „dane o danych”, prezentują zasoby informacyjne zgromadzone w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP).
    Użytkownik może wyszukiwać metadane o warstwach, kategoriach czy usługach przestrzennych. Wyszukiwanie może być realizowane na podstawie słów kluczowych, nazwy czy lokalizacji interesujących obiektów. Prezentacja znalezionych obiektów obejmuje dokumenty metadanych, zakres przestrzenny, wizualizację zasobu przestrzennego.
    Użytkownik może pobrać plik XML z dokumentem metadanych.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013