MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Kontakt

Urząd Miejski w Gliwicach

Wydział Planowania Przestrzennego

Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

ul. Jasna 31A, 44 -100 Gliwice

telefon: 32 / 338 65 33, 338 65 34

fax: 32 / 338 65 03

mail: pp@um.gliwice.pl

 

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013