MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Ochrona prawna


    Właścicielem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej jest Miasto Gliwice.

    MSIP stanowi punkt dostępu do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 ze zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gliwice.

    Wszelkie prawa do MSIP, w tym jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

    Zawarte w MSIP informacje oraz wygenerowane z systemu zestawienia i wydruki mają charakter wyłącznie poglądowy.

    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z MSIP.

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013