MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Portale


    Portale to, bezpośrednio nie wchodzące w skład Miejskiego System Informacji Przestrzennej (MSIP), jednostkowe serwisy umożliwiające dostęp do usług i danych związanych z miastem Gliwice. Za poprawność funkcjonowania serwisów oraz aktualność i jakość danych odpowiedzialne są podmioty realizujące poszczególne portale (informacja wewnątrz portali).

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013