MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Serwis główny

Projekty MSIP

 • Nazwa projektu: „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”

  Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
  Priorytet II – „Społeczeństwo informacyjne”
  Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

  Okres realizacji: 2007 - 2011
  Całkowita wartość projektu (umowa): 2 549 492,00 PLN
  Wartość dofinansowania (umowa): 2 167 068,20 PLN

 • Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”

  Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
  Priorytet II – „Społeczeństwo informacyjne”
  Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

  Okres realizacji: 2014 - 2018
  Całkowita wartość projektu (umowa): 2 254 663,27 PLN
  Wartość dofinansowania (umowa): 1 794 131,85 PLN

logo projektu

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

logo projektu

Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2007-2013