Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

LSDP under development

SEARCH BY:

Print page View on map (27)
Download data: Excel Download data: Json Download data: Csv Download data: Pdf

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap I

Short name of the plan: Bojków Wschód E1

Accession to LSDP preparation: resolution XIII/331/2016 of 2016-02-04

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap II

Short name of the plan: Bojków Wschód E2

Accession to LSDP preparation: resolution XIII/331/2016 of 2016-02-04

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 - etap I

Short name of the plan: Bojków Środkowy E1

Accession to LSDP preparation: resolution XIII/332/2016 of 2016-02-04

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 - etap II

Short name of the plan: Bojków Środkowy E2

Accession to LSDP preparation: resolution XIII/332/2016 of 2016-02-04

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice miasta Gliwice dla obszaru położonego w dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej

Short name of the plan: Czechowice Rekreacyjna

Accession to LSDP preparation: resolution XLI/848/2022 of 2022-11-10

View on map

Name of the plan:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny

Short name of the plan: Fabryka Drutu

Accession to LSDP preparation: resolution XXVIII/578/2021 of 2021-07-15

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów - etap I

Short name of the plan: Hłaski Dolnej Wsi E1

Accession to LSDP preparation: resolution XXX/623/2021 of 2021-10-07

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów - etap II

Short name of the plan: Hłaski Dolnej Wsi E2

Accession to LSDP preparation: resolution XXX/623/2021 of 2021-10-07

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie Kąpieliska Leśnego przy ulicach Toszeckiej i Oriona

Short name of the plan: Kąpielisko

Accession to LSDP preparation: resolution XLI/848/2022 of 2022-11-10

View on map

Name of the plan:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap I

Short name of the plan: Ligota Zabrska Baildona E1

Accession to LSDP preparation: resolution XIX/482/2016 of 2016-09-08,

resolution XXXIX/847/2018 of 2018-07-12, resolution VII/120/2019 of 2019-07-11

View on map

Name of the plan:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap II

Short name of the plan: Ligota Zabrska Baildona E2

Accession to LSDP preparation: resolution XIX/482/2016 of 2016-09-08,

resolution XXXIX/847/2018 of 2018-07-12, resolution VII/120/2019 of 2019-07-11

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska - etap II

Short name of the plan: Lotnisko E2

Accession to LSDP preparation: resolution VI/103/2019 of 2019-05-30

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Nowaka-Jeziorańskiego, Tarnogórskiej, Michałowskiego, Lublinieckiej, Polnej i Folwarcznej

Short name of the plan: Lubliniecka

Accession to LSDP preparation: resolution XLI/848/2022 of 2022-11-10

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Piwnej i Okopowej - etap I

Short name of the plan: Na Piasku

Accession to LSDP preparation: resolution XXXIV/721/2022 of 2022-03-10

View on map

Name of the plan:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej - etap I

Short name of the plan: Obwodnica Ku Dołom Wójtowska E1

Accession to LSDP preparation: resolution XXX/622/2021 of 2021-10-07

View on map