Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wyszukiwarka MPZP w opracowaniu

SZUKAJ WEDŁUG:

Drukuj stronę Zobacz na mapie (17)
Pobież dane: Excel Pobież dane: Json Pobież dane: Csv Pobież dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego "Gliwice-Sośnica"

Skrócona nazwa planu: Pszczyńska A1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VI/101/2019 z dnia 2019-05-30 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2019-06-13 do dnia 2019-07-04

Wyłożenie od dnia 2020-12-10 do dnia 2021-01-30

Dyskusja publiczna dnia 2020-12-17

Przyjmowanie uwag do dnia 2021-01-13

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Dyskusja publiczna: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - nieobowiązujący: uchwała XXIV/494/2021 z dnia 2021-03-25

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

Skrócona nazwa planu: Łabędy Zachód

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/369/2020 z dnia 2020-09-24 ,

uchwała Nr XXIV/496/2021 z dnia 2021-03-25

Zbieranie wniosków od dnia 2021-04-01 do dnia 2021-04-22

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej

Skrócona nazwa planu: Łabędy Południe

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/368/2020 z dnia 2020-09-24 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2020-10-15 do dnia 2020-11-05

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych

Skrócona nazwa planu: Łabędy Północ

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XVIII/362/2020 z dnia 2020-08-27 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2020-09-17 do dnia 2020-10-08

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej

Skrócona nazwa planu: Łabędy Wschód

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XVIII/361/2020 z dnia 2020-08-27 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2020-09-17 do dnia 2020-10-08

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap I

Skrócona nazwa planu: Ligota Zabrska Baildona E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/482/2016 z dnia 2018-07-12 ,

uchwała VII/120/2019 z dnia 2019-07-11

Zbieranie wniosków od dnia 2018-07-26 do dnia 2018-08-16

Uwagi: Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych w uchwałach: uchwała nr XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, zmieniająca uchwałę XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu, który został powiększony o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała nr VII/120/2019 z dnia 2019-07-11 o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap II

Skrócona nazwa planu: Ligota Zabrska Baildona E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/482/2016 z dnia 2018-07-12 ,

uchwała VII/120/2019 z dnia 2019-07-11

Uwagi: Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych w uchwałach: uchwała nr XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, zmieniająca uchwałę XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu, który został powiększony o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała nr VII/120/2019 z dnia 2019-07-11 o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4

Skrócona nazwa planu: Bojków Wschód

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/331/2016 z dnia 2016-02-04 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2016-02-25 do dnia 2016-03-17

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4

Skrócona nazwa planu: Bojków Środkowy

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/332/2016 z dnia 2016-02-04 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2016-02-25 do dnia 2016-03-17

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Skrócona nazwa planu: Żerniki Wschód II

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/483/2016 z dnia 2016-09-08 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2016-09-22 do dnia 2016-10-13

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików

Skrócona nazwa planu: Ceramików

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XV/298/2020 z dnia 2020-05-28 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2020-06-18 do dnia 2020-07-09

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Skrócona nazwa planu: Piwna

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VII/136/2015 z dnia 2015-06-18 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2015-07-09 do dnia 2015-07-30

Wyłożenie od dnia 2020-09-03 do dnia 2020-09-23

Dyskusja publiczna dnia 2020-09-17

Przyjmowanie uwag do dnia 2020-10-07

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Dyskusja publiczna: pobierz prezentację

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Skrócona nazwa planu: Zameczek Leśny

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIII/459/2021 z dnia 2021-02-18 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2021-03-04 do dnia 2021-03-25

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej

Skrócona nazwa planu: Cmentarz Tryński

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XV/297/2020 z dnia 2020-05-28 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2020-06-18 do dnia 2020-07-09

Data wysłania do uzgodnień zewnętrznych2021-03-18

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

Skrócona nazwa planu: KSSE Gaudiego

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VI/102/2019 z dnia 2019-05-30 ,

Zbieranie wniosków od dnia 2019-06-13 do dnia 2019-07-04

Wyłożenie od dnia 2021-03-11 do dnia 2021-03-31

Dyskusja publiczna dnia 2021-03-18

Przyjmowanie uwag do dnia 2021-04-14

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie