Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Miejskie serwisy

Miejskie serwisy to, bezpośrednio niewchodzące w skład Miejskiego System Informacji Przestrzennej (MSIP), jednostkowe serwisy umożliwiające dostęp do usług i danych związanych z miastem Gliwice. Za poprawność funkcjonowania serwisów oraz aktualność i jakość danych odpowiedzialne są podmioty realizujące poszczególne strony (informacja wewnątrz serwisów).