Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

O projekcie

Szczegóły:

 • Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.
 • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
 • Oś Priorytetowa II – „Społeczeństwo informacyjne"
 • Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
 • Okres realizacji: 2014-2018
 • Całkowita wartość projektu (umowa): 2 254 663,27 zł
 • Wartość dofinansowania (umowa): 1 794 131,85 zł

Projekt obejmuje zadania:

 • Wykonanie projektu informatyzacji MPZP
 • Nadzór autorski projektu pn. „Informatyzacja MPZP”
 • Wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego w zakresie procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, budowa portalu planistycznego; szkolenia w ramach zadania
 • Wdrożenie komponentu udostępniania danych przestrzennych do pobierania – usługa danych przestrzennych WFS
 • Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego
 • Wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu, skaningu laserowego, zdjęć ukośnych wraz z dostarczeniem przeglądarki danych
 • Inwentaryzacja zieleni miejskiej jako wsparcie procedur planistycznych
 • Inwentaryzacja obiektów zabytkowych jako wsparcie procedur planistycznych
 • Usługa inżyniera projektu unijnego
 • Rozbudowa MSIP o nowe funkcjonalności: wersję mobilną geoportali, wielojęzyczność geoportali, dostosowanie do standardów WCAG 2.0 i W3C
 • Realizacja filmów instruktażowych do publikacji w MSIP
 • Promocja projektu