Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Struktura własności

Struktura własności to prezentowana w Geoportalu Inwestora mapa własności i władania gruntami w granicach administracyjnych miasta Gliwice. W poszczególnych pozycjach legendy zdefiniowane są następujące podmioty:

Własność: Gmina - grunty stanowiące własność Miasta Gliwice.

 • Własność: Gmina, inne podmioty – grunty stanowiące współwłasność Miasta Gliwice i innych podmiotów, w tym Skarbu Państwa, osób fizycznych, osób prawnych.
 • Własność: Gmina, Trwały zarząd – grunty Miasta Gliwice oddane w trwały zarząd innym podmiotom.
 • Własność: Gmina, Trwały zarząd, użytkowanie wieczyste – grunty Miasta Gliwice, których częścią udziału podmioty władają poprzez trwały zarząd, częścią - użytkowanie wieczyste.
 • Własność: Gmina, Użytkowanie – grunty Miasta Gliwice oddane w użytkowanie innym podmiotom.
 • Własność: Gmina; Użytkowanie, użytkowanie wieczyste – grunty Miasta Gliwice, których częścią udziału podmioty władają poprzez użytkowanie, częścią - użytkowanie wieczyste.
 • Własność: Skarb Państwa – grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.
 • Własność: Skarb Państwa, inne podmioty (bez JST) – grunty stanowiące współwłasność Skarbu Państwa i innych podmiotów, z wyłączeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego (Miasto Gliwice, Powiat, Województwo).
 • Własność: Skarb Państwa; Trwały zarząd – grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd innym podmiotom.
 • Własność: Skarb Państwa; Użytkowanie – grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie innym podmiotom.
 • Własność: Skarb Państwa; Użytkowanie, użytkowanie wieczyste – grunty Skarbu Państwa, których częścią udziału podmioty władają poprzez użytkowanie, częścią - użytkowanie wieczyste.
 • Własność: Skarb Państwa; Trwały zarząd, użytkowanie – grunty Skarbu Państwa, których częścią udziału podmioty władają poprzez trwały zarząd, częścią - użytkowanie.
 • Własność: Powiat – grunty stanowiące własność Powiatu.
 • Własność: Województwo – grunty stanowiące własność Województwa.
 • Własność: Województwo; Trwały Zarząd – grunty stanowiące własność Województwa oddane w trwały zarząd innym podmiotom.
 • Własność: Województwo; Użytkowanie – grunty stanowiące własność Województwa oddane w użytkowanie innym podmiotom.
 • Własność: Osoba prawna – grunty stanowiące własność osób prawnych.
 • Własność: Osoba prawna, Osoba fizyczna – grunty stanowiące współwłasność osób fizycznych i osób prawnych.
 • Własność: Osoba fizyczna - grunty stanowiące własność osób fizycznych.
 • Własność: Osoba fizyczna; Użytkowanie – grunty osób fizycznych oddane w użytkowanie innym podmiotom.
 • Użytkowanie wieczyste: Gmina – grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, Województwa, osoby prawnej, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Gliwice.
 • Użytkowanie wieczyste: Gmina, Inne podmioty – grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Gliwice i inne podmioty.
 • Użytkowanie wieczyste: Gmina; Trwały zarząd – grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Gliwice, oddane w trwały zarząd osobom prawnym.
 • Użytkowanie wieczyste: Skarb Państwa – grunty stanowiące własność Miasta Gliwice ,oddane w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa.
 • Użytkowanie wieczyste: Osoba prawna – grunty stanowiące własność Miasta Gliwice, Skarbu Państwa, Województwa oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym.
 • Użytkowanie wieczyste: Osoba prawna, Osoba fizyczna – grunty stanowiące własność Miasta Gliwice, Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym.
 • Użytkowanie wieczyste: Osoba fizyczna – grunty stanowiące własność Miasta Gliwice, Skarbu Państwa, osoby prawnej oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym.
 • Pozostałe – inne, niesklasyfikowane w pozostałych kategoriach formy własności i władania.