Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Rejestry i wykazy MPZP

Rejestr MPZP - wszystkie

Rejestr MPZP  jest kopią oficjalnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonego na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym, tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z póź.zm. 

Przejdź do rejestru MPZP - wszystkie

Wykaz MPZP - obowiązujące

Wykaz MPZP obowiązujących (w całości lub w części) - automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Obowiązujący w całości” i „Obowiązujący w części”.

Przejdź do wykazu MPZP - obowiązujące

Wykaz MPZP - nieobowiązujące

Wykaz MPZP nieobowiązujących (w całości lub w części) - automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Nieobowiązujący” i „Obowiązujący w części”.

Przejdź do wykazu MPZP - nieobowiązujące