Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

MPZP w opracowaniu

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (20)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4

Skrócona nazwa planu: Bojków Wschód

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/331/2016 z dnia 2016-02-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4

Skrócona nazwa planu: Bojków Środkowy

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/332/2016 z dnia 2016-02-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików

Skrócona nazwa planu: Ceramików

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XV/298/2020 z dnia 2020-05-28

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2020-06-18 do 2020-07-09

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-07-15 do 2021-08-04

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-08-03

Składanie uwag: do 2021-08-18


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

Skrócona nazwa planu: Domek Ogrodnika

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIX/605/2021 z dnia 2021-09-09

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-09-30 do 2021-10-21


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny

Skrócona nazwa planu: Fabryka Drutu

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXVIII/578/2021 z dnia 2021-07-15

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów

Skrócona nazwa planu: Hłaski Dolnej Wsi

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXX/623/2021 z dnia 2021-10-07


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap I

Skrócona nazwa planu: Ligota Zabrska Baildona E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/482/2016 z dnia 2018-07-12, uchwała VII/120/2019 z dnia 2019-07-11

Składanie wniosków: od 2018-07-26 do 2018-08-16

Uwagi: Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych w uchwałach: uchwała nr XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, zmieniająca uchwałę XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu, który został powiększony o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała nr VII/120/2019 z dnia 2019-07-11 o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap II

Skrócona nazwa planu: Ligota Zabrska Baildona E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/482/2016 z dnia 2018-07-12, uchwała VII/120/2019 z dnia 2019-07-11

Uwagi: Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych w uchwałach: uchwała nr XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, zmieniająca uchwałę XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu, który został powiększony o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała nr VII/120/2019 z dnia 2019-07-11 o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska

Skrócona nazwa planu: Lotnisko

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VI/103/2019 z dnia 2019-05-30

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-06-13 do 2019-07-04


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej

Skrócona nazwa planu: Obwodnica Ku Dołom Wójtowska

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXX/622/2021 z dnia 2021-10-07


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana

Skrócona nazwa planu: Orkana Ku Dołom

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała III/46/2019 z dnia 2019-02-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-02-21 do 2019-03-14


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Skrócona nazwa planu: Piwna

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VII/136/2015 z dnia 2015-06-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2015-07-09 do 2015-07-30

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-06-24 do 2021-07-14

Dyskusja publiczna: 2021-07-01

Składanie uwag: do 2021-07-28


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze

Skrócona nazwa planu: Wzgórza

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXX/624/2021 z dnia 2021-10-07


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Skrócona nazwa planu: Zameczek Leśny

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIII/459/2021 z dnia 2021-02-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-03-04 do 2021-03-25


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej

Skrócona nazwa planu: Łabędy Południe

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/368/2020 z dnia 2020-09-24

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2020-10-15 do 2020-11-05


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie