Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

MPZP w opracowaniu

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (28)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap II

Skrócona nazwa planu: Bojków Wschód E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/331/2016 z dnia 2016-02-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 - etap I

Skrócona nazwa planu: Bojków Środkowy E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/332/2016 z dnia 2016-02-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2024-04-24

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 - etap II

Skrócona nazwa planu: Bojków Środkowy E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/332/2016 z dnia 2016-02-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice miasta Gliwice dla obszaru położonego w dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej

Skrócona nazwa planu: Czechowice Rekreacyjna

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XLI/848/2022 z dnia 2022-11-10

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2023-05-26 do 2023-06-16

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2024-04-11 do 2024-05-02

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny

Skrócona nazwa planu: Fabryka Drutu

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXVIII/578/2021 z dnia 2021-07-15

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-08-12 do 2021-09-02


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Gutenberga, al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego i ul. Wyczółkowskiego

Skrócona nazwa planu: Gutenberga

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XLI/848/2022 z dnia 10-11-2022

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2024-04-25 do 2024-05-19


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów - etap I

Skrócona nazwa planu: Hłaski Dolnej Wsi E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXX/623/2021 z dnia 2021-10-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-10-28 do 2021-11-25


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów - etap II

Skrócona nazwa planu: Hłaski Dolnej Wsi E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXX/623/2021 z dnia 2021-10-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-10-28 do 2021-11-25


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie Kąpieliska Leśnego przy ulicach Toszeckiej i Oriona

Skrócona nazwa planu: Kąpielisko

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XLI/848/2022 z dnia 2022-11-10

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2023-12-22 do 2024-01-12


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap II

Skrócona nazwa planu: Ligota Zabrska Baildona E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, uchwała XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, uchwała VII/120/2019 z dnia 2019-07-11

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-09-22 do 2016-10-13

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2018-07-26 do 2018-08-16

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-07-25 do 2019-08-16

Uwagi: Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych w uchwałach: uchwała nr XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, zmieniająca uchwałę XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu, który został powiększony o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała nr VII/120/2019 z dnia 2019-07-11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska - etap II

Skrócona nazwa planu: Lotnisko E2

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VI/103/2019 z dnia 2019-05-30

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-06-13 do 2019-07-04


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Nowaka-Jeziorańskiego, Tarnogórskiej, Michałowskiego, Lublinieckiej, Polnej i Folwarcznej

Skrócona nazwa planu: Lubliniecka

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XLI/848/2022 z dnia 2022-11-10

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2023-11-23 do 2023-12-15


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Wrocławskiej, Łużyckiej i Lutyckiej

Skrócona nazwa planu: Lutycka

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XLI/848/2022 z dnia 2022-11-10

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2024-04-25 do 2024-05-19


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Piwnej i Okopowej - etap I

Skrócona nazwa planu: Na Piasku

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXXIV/721/2022 z dnia 2022-03-10

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2022-03-24 do 2022-04-21

Sposób rozpatrzenia wniosków: pobierz rozstrzygnięcie

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-09-22 do 2024-01-11

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2024-01-12 do 2024-02-02

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2024-01-17

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2024-02-16

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej - etap I

Skrócona nazwa planu: Obwodnica Ku Dołom Wójtowska E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXX/622/2021 z dnia 2021-10-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-10-28 do 2021-11-25


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Zobacz w Geoportalu