Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Aktualności

21
cze

2023

Zewnętrzne serwisy mapowe dostępne z poziomu mapy MSIP

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej dodana została funkcjonalność umożliwiająca przejście do innych internetowych serwisów mapowych takich jak: Google Sreet View, Mapy Google, Open Street Map, Wirtualne miasto. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu wszystkich geoportali mapowych MSIP poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w punkt na mapie (do którego chcemy przejść w nowym serwisie), a następnie wybranie z dostępnego menu właściwej strony internetowej. Strona otworzy się w nowej karcie przeglądarki.

18
cze

2023

Nowa ortofotomapa z 2023 w MSIP

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej dostępna jest już nowa ortofotomapa z 2023 roku.
Rozdzielczość nowej ortofotomapy wynosi 5cm, a  zdjęcia lotnicze wykorzystane do opracowania zostały wykonane 22 kwietnia 2023 r. Ortofotomapa udostępniona jest jako nowa warstwa pn. "Ortofotomapa 2023" w grupie warstw Ortofotomapy we wszystkich udostępnionych geoportalach mapowych.