Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Kontakt

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Planowania Przestrzennego
Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

ul. Jasna 31A, 44 -100 Gliwice
Sekretariat Wydziału: 32 / 338 65 02
Administracja Portalu: 32 / 338 65 33, 338 65 34
fax: 32 / 338 65 03
e-mail: pp@um.gliwice.pl