Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Serwis główny

Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP) prowadzony jest przez Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

MSIP wpisany został w dniu 14 lipca 2008 r. do ewidencji lokalnych systemów informacji o terenie pod numerem identyfikacyjnym 24_08/08.

Dane MSIP pobierane są z hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Aktualność danych:

  • dane geodezyjne w zakresie ewidencji gruntów i budynków, struktury własności oraz punkty adresowe aktualizowane są codziennie,
  • dane geodezyjne w zakresie uzbrojenia terenu aktualizowane są cotygodniowo,
  • pozostałe warstwy aktualizowane są w różnych przedziałach czasowych.

MSIP ma charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany poziom szczegółowości.