Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wykaz MPZP

Wykaz MPZP generowany jest w oparciu o zbiorczą warstwę granic Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Jego zawartość obejmuje wszystkie plany w opracowaniu, obowiązujące i nieobowiązujące. W wykazie prezentowane są wszystkie stany przejściowe obowiązywania planów w czasie. W przypadku gdy plan A w części zostaje zastąpiony planem B, w wykazie plan A będzie miał 3 pozycje:

  1. jako obowiązujący — w całości od czasu wejścia w życie do czasu wejścia w życie planu B,
  2. jako obowiązujący — w części od czasu wejścia w życie planu B w części niezastąpionej przez plan B,
  3. jako nieobowiązujący w części — w części od czasu wejścia w życie planu B w części zastąpionej przez plan B.

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (392)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4

Zwyczajowa nazwa MPZP: Bojków Środkowy E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: Etap uzgodnień

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2016-02-04

Powierzchnia MPZP (ha): 395.02

Wewnętrzny numer MPZP: XIII/332/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Piwnej i Okopowej - etap I

Zwyczajowa nazwa MPZP: Na Piasku E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: Etap składania uwag

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2022-03-10

Powierzchnia MPZP (ha): 4.21

Wewnętrzny numer MPZP: XXXIV/721/2022

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Żerniki E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2016-09-08

Powierzchnia MPZP (ha): 287.96

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/483/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Łabędy Zachód E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-03-25

Powierzchnia MPZP (ha): 173.57

Wewnętrzny numer MPZP: XXIV/496/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap II

Zwyczajowa nazwa MPZP: Ligota Zabrska Baildona E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2018-07-12

Powierzchnia MPZP (ha): 234.46

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/482/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Łabędy Południe

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2020-09-24

Powierzchnia MPZP (ha): 171.12

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/368/2020

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: opiniowanie

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Łabędy Zachód E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-03-25

Powierzchnia MPZP (ha): 192.51

Wewnętrzny numer MPZP: XXIV/496/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów

Zwyczajowa nazwa MPZP: Hłaski Dolnej Wsi E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-10-07

Powierzchnia MPZP (ha): 5.37

Wewnętrzny numer MPZP: XXX/623/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego - etap II

Zwyczajowa nazwa MPZP: KSSE Gaudiego E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2019-05-30

Powierzchnia MPZP (ha): 3.55

Wewnętrzny numer MPZP: VI/102/2019

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska - etap II

Zwyczajowa nazwa MPZP: Lotnisko E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2019-05-30

Powierzchnia MPZP (ha): 238.56

Wewnętrzny numer MPZP: VI/103/2019

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze

Zwyczajowa nazwa MPZP: Wzgórza

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-10-07

Powierzchnia MPZP (ha): 58.14

Wewnętrzny numer MPZP: XXX/624/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej - etap 1

Zwyczajowa nazwa MPZP: Obwodnica Ku Dołom Wójtowska E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-10-07

Powierzchnia MPZP (ha): 23.58

Wewnętrzny numer MPZP: XXX/622/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów

Zwyczajowa nazwa MPZP: Hłaski Dolnej Wsi E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-10-07

Powierzchnia MPZP (ha): 21.53

Wewnętrzny numer MPZP: XXX/623/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny

Zwyczajowa nazwa MPZP: Fabryka Drutu

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-07-15

Powierzchnia MPZP (ha): 12.71

Wewnętrzny numer MPZP: XXVIII/578/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Edisona, Nowaka-Jeziorańskiego, Łabędzkiej i Opla

Zwyczajowa nazwa MPZP: Stellantis

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data uchwalenia MPZP: 2022-11-10

Powierzchnia MPZP (ha): 86.27

Wewnętrzny numer MPZP: XLI/848/2022

Zobacz na mapie