Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wykaz MPZP

Wykaz MPZP generowany jest w oparciu o zbiorczą warstwę granic Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Jego zawartość obejmuje wszystkie plany w opracowaniu, obowiązujące i nieobowiązujące. W wykazie prezentowane są wszystkie stany przejściowe obowiązywania planów w czasie. W przypadku gdy plan A w części zostaje zastąpiony planem B, w wykazie plan A będzie miał 3 pozycje:

  1. jako obowiązujący — w całości od czasu wejścia w życie do czasu wejścia w życie planu B,
  2. jako obowiązujący — w części od czasu wejścia w życie planu B w części niezastąpionej przez plan B,
  3. jako nieobowiązujący w części — w części od czasu wejścia w życie planu B w części zastąpionej przez plan B.

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (347)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4

Zwyczajowa nazwa MPZP: Bojków Środkowy

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2016-02-04

Powierzchnia MPZP (ha): 408.74

Wewnętrzny numer MPZP: XIII/332/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Piwna

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2015-06-18

Powierzchnia MPZP (ha): 13.23

Wewnętrzny numer MPZP: VII/136/2015

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Żerniki Wschód II

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2016-09-08

Powierzchnia MPZP (ha): 295.61

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/483/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Łabędy Zachód E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-03-25

Powierzchnia MPZP (ha): 174.74

Wewnętrzny numer MPZP: XXIV/496/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap II

Zwyczajowa nazwa MPZP: Ligota Zabrska Baildona E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2018-07-12

Powierzchnia MPZP (ha): 191.7

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/482/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. Przyszowskiej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Łabędy Południe

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2020-09-24

Powierzchnia MPZP (ha): 171.09

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/368/2020

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Łabędy Zachód E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-03-25

Powierzchnia MPZP (ha): 191.34

Wewnętrzny numer MPZP: XXIV/496/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona - etap I

Zwyczajowa nazwa MPZP: Ligota Zabrska Baildona E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2018-07-12

Powierzchnia MPZP (ha): 129.32

Wewnętrzny numer MPZP: XIX/482/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap 2

Zwyczajowa nazwa MPZP: Orkana Ku Dołom E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2019-02-07

Powierzchnia MPZP (ha): 2.76

Wewnętrzny numer MPZP: III/46/2019

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4

Zwyczajowa nazwa MPZP: Bojków Wschód E1

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2016-02-04

Powierzchnia MPZP (ha): 136.42

Wewnętrzny numer MPZP: XIII/331/2016

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego - etap II

Zwyczajowa nazwa MPZP: KSSE Gaudiego E2

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2019-05-30

Powierzchnia MPZP (ha): 3.55

Wewnętrzny numer MPZP: VI/102/2019

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska

Zwyczajowa nazwa MPZP: Lotnisko

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2019-05-30

Powierzchnia MPZP (ha): 260.57

Wewnętrzny numer MPZP: VI/103/2019

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Zwyczajowa nazwa MPZP: Zameczek Leśny

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-02-18

Powierzchnia MPZP (ha): 4.56

Wewnętrzny numer MPZP: XXIII/459/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze

Zwyczajowa nazwa MPZP: Wzgórza

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-10-07

Powierzchnia MPZP (ha): 55.38

Wewnętrzny numer MPZP: XXX/624/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie

Oficjalna nazwa MPZP:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej

Zwyczajowa nazwa MPZP: Obwodnica Ku Dołom Wójtowska

Ogólny etap procesu sporządzania MPZP: w opracowaniu

Szczegółowy etap procesu sporządzania MPZP: W trakcie opracowania

Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowywania MPZP: 2021-10-07

Powierzchnia MPZP (ha): 33.02

Wewnętrzny numer MPZP: XXX/622/2021

Numer MPZP jeśli nastąpiła zmiana MPZP obowiązującego: nie dotyczy

Zobacz na mapie