Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Usługi danych przestrzennych

WMS OpenGIS® Web Map Service Interface Standard to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych. Jeśli dysponujesz taką aplikacją nie musisz korzystać bezpośrednio z geoportalu. Możesz w niej podać adres do serwisu WMS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem ISDP, który każdorazowo udostępni aktualną mapę.

Usługę WMS można wykorzystać do przeglądania następujących zbiorów danych:

  • Miejski System Informacji Przestrzennej

https://geoportal.gliwice.eu/isdp/gs/ows/wms

  • Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Osnowa Geodezyjna

https://wmswfs-geodezja.gliwice.eu/iip/ows

  • Ortofotomapy

https://geoportal.gliwice.eu/isdp/gs/ows/wms2

  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

https://geoportal.gliwice.eu/isdp/gs/ows/wms3

WFS (ang. Web Feature Service) to standard wymiany danych przestrzennych za pomocą internetu określony przez OGC (Open Geospatial Consortium) i zapewniający prosty interfejs HTTP służący do wyświetlania lub pobierania danych przestrzennych w formie wektorowej, posiadających zdefiniowany układ współrzędnych geograficznych. Działanie WFS opiera sie na architekturze Klient-serwer i polega na odpowiedzi (ang. response) serwera danych przestrzennych na wcześniej zadane przez Klienta zapytanie (ang. request) dotyczące przechowywanych na serwerze danych. Wynikiem takiej operacji jest pobranie i wyświetlanie danych za pomocą „przeglądarki” Klienta. Dane pobierane są w formacie GML i mogą zostać wykorzystane zarówno w oprogramowaniu desktop klasy GIS (ang. Geographical Information System), jak i w narzędziach programistycznych.

Usługę WFS można wykorzystać do pobrania następujacych zbiorów danych:

  • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Zbiór danych obejmujący obowiązujące na terenie miasta Gliwice studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

https://msipwfs.gliwice.eu/g-vector/suikzp/ows?service=WFS&request=GetCapabilities

  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (obowiązujące)

Zbiór danych obejmujący obowiązujące na terenie miasta Gliwice miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zbiór zawiera granice MPZP, strefy o różnym przeznaczeniu terenu wyznaczone w planach oraz regulacje dodatkowe stanowiące treść MPZP.

https://msipwfs.gliwice.eu/g-vector/zp/ows?service=WFS&request=GetCapabilities