Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wyszukiwarki

Wyszukiwarki służą do szybkiego przeszukiwania i przeglądania informacji o danych znajdujących się w zasobach MSIP. Wyszukiwarki umożliwiają przeszukiwanie danych wg wybranych atrybutów (np. po nazwie), sortowanie wyników oraz szukanie kontekstowe. Uzyskane wyniki można pobrać w formatach: Excel, Csv, Json, Pdf. Z poziomu wyszukiwarki można przejść do geoportalu i sprawdzić lokalizację wyszukanych obiektów na interaktywnej mapie.

Dostępne wyszukiwarki: