Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Archiwum planistyczne - Studium


Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa Studium:

zmiana fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa Studium: zmiana Studium Składowisko

Przystąpienie do sporządzenia studium: uchwała XXVI/537/2021 z dnia 2021-05-27

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-06-17 do 2021-07-08

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-06-09 do 2022-07-01

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu studium: pobierz rysunek Studium

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-06-28

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2022-07-25

Studium uchwalone - obowiązujące: uchwała XXXIX/813/2022 z dnia 2022-09-08


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do Studium

Zobacz na mapie