Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Archiwum planistyczne - Studium


Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa Studium:

zmiana fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej i ul. Toszeckiej

Skrócona nazwa Studium: Studium zmiana Czechowice Rekreacyjna

Przystąpienie do sporządzenia studium: uchwała XXXVII/773/2022 z dnia 2022-06-09

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2022-06-23 do 2022-07-14

Rozstrzygnięcie ws. rozpatrzenia wniosków: pobierz rozpatrzenie

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-01-09 do 2023-02-09

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu studium: pobierz rysunek Studium

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-02-07

Składanie uwag: do 2023-03-02

Studium uchwalone - obowiązujące: uchwała XLVI/953/2023 z dnia 2023-04-20

Studium uchwalone - obowiązujące: uchwała XLVI/953/2023 z dnia 2023-04-20


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do Studium

Zobacz na mapie

Pełna nazwa Studium:

zmiana fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa Studium: zmiana Studium Składowisko

Przystąpienie do sporządzenia studium: uchwała XXVI/537/2021 z dnia 2021-05-27

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-06-17 do 2021-07-08

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-06-09 do 2022-07-01

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu studium: pobierz rysunek Studium

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-06-28

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2022-07-25

Studium uchwalone - obowiązujące: uchwała XXXIX/813/2022 z dnia 2022-09-08

Studium uchwalone - obowiązujące: uchwała XXXIX/813/2022 z dnia 2022-09-08


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do Studium

Zobacz na mapie