Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Projekty MSIP

Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Nazwa projektu: „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
 • Priorytet II – „Społeczeństwo informacyjne”
 • Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
 • Okres realizacji: 2007 - 2011
 • Całkowita wartość projektu (umowa): 2 549 492,00 PLN
 • Wartość dofinansowania (umowa): 2 167 068,20 PLN

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

 • Nazwa projektu: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
 • Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
 • Priorytet II – „Społeczeństwo informacyjne”
 • Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
 • Okres realizacji: 2014 - 2018
 • Całkowita wartość projektu (umowa): 2 254 663,27 PLN
 • Wartość dofinansowania (umowa): 1 794 131,85 PLN