Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wygenerowanie załącznika mapowego

Wygenerowanie załącznika mapowego

Narzędzie to pozwala generować załączniki mapowe do wniosków administracyjnych. Uruchamia się ono po kliknięciu w ikonę i wybraniu z listy pozycji „Tworzenie załączników mapowych do wniosków”. Następnie wywołane zostaje okno z zakładką „Wybór formularza”. Pracę z tym narzędziem prezentują poniższe kroki:

Krok I – wskazanie obszaru, którego dotyczyć ma wniosek. Można tego dokonać na 4 sposoby:

1. Poprzez wybranie obrębu i numeru działki.

Ta opcja posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę obrębu (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać go bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu obrębu, uaktywniona zostaje druga lista – numer działki. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy, na której widoczne są numery działek w danym obrębie.

plik foto id: 1400178795

2. Poprzez wybranie adresu.

Ta opcja również posiada dwie listy rozwijane – najpierw należy wpisać nazwę ulicy (pojawi się podpowiedź) bądź wybrać bezpośrednio z listy rozwijanej. Po wybraniu ulicy, uaktywniona zostaje druga lista – numer budynku. Również w tym przypadku można go wpisać bezpośrednio lub wybrać z listy numerów budynków mieszczących się przy danej ulicy.

3. Poprzez wskazanie działek (jednej bądź wielu).

Na mapie z warstwy wektorowej działek. Po zaznaczeniu opcji „Wskaż działkę/działki na mapie” i kliknięciu klawisza „Wskaż”, uaktywni się opcja selekcji punktem. Klikając lewym klawiszem myszy, wybiera się jedną działkę na mapie. Po wybraniu działki, wywołane zostaje okienko z informacją o numerze działki i obrębie, do którego ona należy. Klikając klawisz „Wskaż” w okienku, można ponownie włączyć selekcję i wybrać kolejną działkę – po jej wybraniu zostanie ona dodana do listy. Operacje można powtarzać tak, aby wybrać wszystkie działki, które interesują użytkownika. Po zakończeniu wybierania działek, klikamy OK.

plik foto id: 1400178800

4. Poprzez narysowanie na mapie obszaru.

Po zaznaczeniu tej opcji i kliknięciu klawisza „Narysuj” uruchamia się opcja szkicowania. Pozwala ona narysować na mapie 1 obszar, o dowolnym kształcie i wielkości.

Krok II – wybór formularza

Z rozwijanej listy należy wybrać formularz, spośród dostępnych dla wskazanego obszaru (np. o wydanie wypisów i wyrysów ze Studium - SUiKZP, itd.).

plik foto id: 1400178808

Po kliknięciu w klawisz „Pobierz” – w prawym dolnym rogu okna, uruchomi się zabezpieczenie reCAPTCHA (zabezpieczające przed zautomatyzowanym składaniem wniosków przez tzw. boty internetowe), a następnie pobrany zostanie dokument.