Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Usługi i dane do pobrania

Usługi danych przestrzennych

Web Map Service (WMS)

Dane w usłudze Web Map Service (WMS) to usługa polegająca na udostępnianiu obrazów map dla zewnętrznych aplikacji/serwisów internetowych. Jeśli dysponujesz taką aplikacją nie musisz korzystać bezpośrednio z geoportalu. Możesz w niej podać adres do serwisu WMS. Twoja aplikacja będzie się automatycznie łączyć z serwerem ISDP, który każdorazowo udostępni aktualną mapę.

Usługę WMS można wykorzystać do przeglądania następujących zbiorów danych:

Web Feature Service (WFS)

Dane w usłudze Web Feature Service (WFS) to standard wymiany danych przestrzennych za pomocą internetu określony przez OGC (Open Geospatial Consortium) i zapewniający prosty interfejs HTTP służący do wyświetlania lub pobierania danych przestrzennych w formie wektorowej, posiadających zdefiniowany układ współrzędnych geograficznych. Działanie WFS opiera sie na architekturze Klient-serwer i polega na odpowiedzi (ang. response) serwera danych przestrzennych na wcześniej zadane przez Klienta zapytanie (ang. request) dotyczące przechowywanych na serwerze danych. Wynikiem takiej operacji jest pobranie i wyświetlanie danych za pomocą „przeglądarki” Klienta. Dane pobierane są w formacie GML i mogą zostać wykorzystane zarówno w oprogramowaniu desktop klasy GIS (ang. Geographical Information System), jak i w narzędziach programistycznych.

Usługę WFS można wykorzystać do pobrania takich zbiorów danych jak:

Dane do pobrania

Dane w formacie CSV

Dane w formacie SHP