Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wykaz MPZP - obowiązujące

Wykaz MPZP obowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Obowiązujący w całości” i „Obowiązujący w części”.

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (77)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Numer w rejestrze MPZP: 8

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Carrefour

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIX/562/97

Data uchwały w/s przystąpienia: 1997-09-25

Numer uchwały: XLVI/735/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/10/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 524

Numer dz. urzędowego: 32

Obowiązuje od: 1998-11-14

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 13

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Carrefour mały

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: VI/143/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-03-25

Numer uchwały: XIX/438/2000

Data uchwalenia planu: 00/06/29

Data publikacji w dz. urzędowym: 00/09/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 508

Numer dz. urzędowego: 34

Obowiązuje od: 2000-10-15

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 16

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw9 Bojkowska

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XVI/359/2000

Data uchwały w/s przystąpienia: 2000-03-30

Numer uchwały: XXIII/481/2000

Data uchwalenia planu: 00/11/16

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/03/16

Numer pozycji w dz. urzędowym: 235

Numer dz. urzędowego: 12

Obowiązuje od: 2001-03-31

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 17

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw2 Rybnicka

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XII/264/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-11-04

Numer uchwały: XXIII/477/2000

Data uchwalenia planu: 00/11/16

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/03/20

Numer pozycji w dz. urzędowym: 475

Numer dz. urzędowego: 21

Obowiązuje od: 2001-05-05

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 19

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw3 Okrężna

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XVI/363/2000

Data uchwały w/s przystąpienia: 2000-03-30

Numer uchwały: XXV/555/2001

Data uchwalenia planu: 01/01/11

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/05/28

Numer pozycji w dz. urzędowym: 733

Numer dz. urzędowego: 31

Obowiązuje od: 2001-06-12

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 22

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw6 Sowińskiego-Daszyńskiego

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XII/266/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-11-04

Numer uchwały: XXX/667/2001

Data uchwalenia planu: 01/07/12

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/07/26

Numer pozycji w dz. urzędowym: 1305

Numer dz. urzędowego: 50

Obowiązuje od: 2001-08-10

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 24

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw8 Daszyńskiego-Rybnicka

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XIII/291/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-12-02

Numer uchwały: XXX/669/2001

Data uchwalenia planu: 01/07/12

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/07/26

Numer pozycji w dz. urzędowym: 1307

Numer dz. urzędowego: 50

Obowiązuje od: 2001-08-10

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 25

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw10 Lotnisko

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XVI/361/2000

Data uchwały w/s przystąpienia: 2000-03-30

Numer uchwały: XXX/670/2001

Data uchwalenia planu: 01/07/12

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/07/26

Numer pozycji w dz. urzędowym: 1308

Numer dz. urzędowego: 50

Obowiązuje od: 2001-08-10

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 27

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Obw5 Sowińskiego

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XII/262/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-11-04

Numer uchwały: XXXVII/858/2002

Data uchwalenia planu: 02/04/25

Data publikacji w dz. urzędowym: 02/07/10

Numer pozycji w dz. urzędowym: 1625

Numer dz. urzędowego: 49

Obowiązuje od: 2002-07-25

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 30

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Stare Gliwice południe

Stan obowiązywania: Obowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XII/265/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-11-04

Numer uchwały: XLI/1010/2002

Data uchwalenia planu: 02/10/10

Data publikacji w dz. urzędowym: 02/12/19

Numer pozycji w dz. urzędowym: 4007

Numer dz. urzędowego: 93

Obowiązuje od: 2003-01-03

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 32

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Południe

Skrócona nazwa planu: Zm Brzezinka Południe

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XIX/434/2000

Data uchwały w/s przystąpienia: 2000-06-29

Numer uchwały: XLI/1011/2002

Data uchwalenia planu: 02/10/10

Data publikacji w dz. urzędowym: 03/02/06

Numer pozycji w dz. urzędowym: 213

Numer dz. urzędowego: 5

Obowiązuje od: 2003-02-21

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 35

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm DTŚ - Zabrze

Stan obowiązywania: Obowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXVI/842/2002

Data uchwały w/s przystąpienia: 2002-03-21

Numer uchwały: XIII/229/2003

Data uchwalenia planu: 03/10/23

Data publikacji w dz. urzędowym: 03/12/23

Numer pozycji w dz. urzędowym: 3712

Numer dz. urzędowego: 115

Obowiązuje od: 2004-01-07

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 36

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Pszczyńska zjazd

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIV/787/2002

Data uchwały w/s przystąpienia: 2002-01-17

Numer uchwały: XIII/230/2003

Data uchwalenia planu: 03/10/23

Data publikacji w dz. urzędowym: 03/12/23

Numer pozycji w dz. urzędowym: 3713

Numer dz. urzędowego: 115

Obowiązuje od: 2004-01-07

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 37

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Gazociąg Zabrze-Gliwice

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIV/784/2002

Data uchwały w/s przystąpienia: 2002-01-17

Numer uchwały: XIII/231/2003

Data uchwalenia planu: 03/10/23

Data publikacji w dz. urzędowym: 03/12/23

Numer pozycji w dz. urzędowym: 3714

Numer dz. urzędowego: 115

Obowiązuje od: 2004-01-07

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 39

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady A-1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi ulicami w tym rejonie miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: DTŚ - A1

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIV/786/2002

Data uchwały w/s przystąpienia: 2002-01-17

Numer uchwały: XXI/575/2004

Data uchwalenia planu: 04/07/08

Data publikacji w dz. urzędowym: 04/10/25

Numer pozycji w dz. urzędowym: 2820

Numer dz. urzędowego: 100

Obowiązuje od: 2004-08-26

Zobacz na mapie