Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Ochrona prawna

Właścicielem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej jest Miasto Gliwice.

MSIP stanowi punkt dostępu do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76, poz. 489 ze zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Wszelkie prawa do MSIP, w tym jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

Zawarte w MSIP informacje oraz wygenerowane z systemu zestawienia i wydruki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Miasto Gliwice nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z MSIP.