Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Archiwum planistyczne

Archiwum planistyczne tworzą dokumenty planistyczne z zakresu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmian Studium, dla kórych zakończyła sie procedura planistyczna i nastąpiło uchwalenie aktu planistycznego.

Archiwum planistyczne obejmuje dokumenty planistyczne przeniesione do archiwum po 01.01.2022 r.