Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Analiza zasadności

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium jest to opracowanie analityczne badające  zasadność przystąpienia do sporządzenia planu i określające w jakim stopniu  przewidywane w planie rozwiązania będą zgodne ze studium. Analiza, zgodnie z procedurą planistyczną, opracowywana jest przed podjęciem uchwały o przystąpeniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP

Obszar: rejon składowiska odpadów

Pobierz analizę

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP

Obszar: rejon ul. Piwnej i ul. Okopowej

Pobierz analizę

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP

Obszar: rejon ul. Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze

Pobierz analizę

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP

Obszar: rejon ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów

Pobierz analizę

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP

Obszar: rejon południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtowskiej

Pobierz analizę