Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Archiwum planistyczne - MPZP


Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap I

Skrócona nazwa planu: Orkana Ku Dołom E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała III/46/2019 z dnia 2019-02-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-02-21 do 2019-03-14

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2021-06-22 do 2021-07-22

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-06-17 do 2022-07-08

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-06-22

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2022-07-22


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-06-17 do 2022-07-15

Składanie uwag: do 2022-07-29

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-09-16 do 2022-10-07

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-09-22

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2022-10-21

Planowane uchwalenie: sesja 2022-12-15

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLII/868/2022 z dnia 2022-12-15


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

Skrócona nazwa planu: Domek Ogrodnika

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIX/605/2021 z dnia 2021-09-09

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-09-30 do 2021-10-21

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-10-10 do 2022-11-08

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-12-02 do 2022-12-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-12-19

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2023-01-09

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIV/899/2023 z dnia 2023-02-09


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

Skrócona nazwa planu: Składowisko odpadów

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXXVIII/788/2022 z dnia 2022-07-14

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2022-07-28 do 2022-08-19

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-03-21 do 2023-04-22

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-06-02 do 2023-06-26

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-06-14

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Planowane uchwalenie: sesja 2023-09-14

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIX/1006/2023 z dnia 2023-09-14


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska - etap I

Skrócona nazwa planu: Lotnisko E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VI/103/2019 z dnia 2019-05-30

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-06-13 do 2019-07-04

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-04-03 do 2023-05-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-06-02 do 2023-06-26

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-06-15

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Planowane uchwalenie: sesja 2023-09-14

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIX/1007/2023 z dnia 2023-09-14


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Skrócona nazwa planu: Zameczek Leśny

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIII/459/2021 z dnia 2021-02-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-03-04 do 2021-03-25

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-06-09 do 2022-07-08

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-08-05 do 2022-08-26

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-08-09

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2022-09-09

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-10-20 do 2022-11-03

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-12-02 do 2022-12-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-12-14

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2023-01-09

Planowane uchwalenie: sesja 2023-02-09

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIV/900/2023 z dnia 2023-02-09


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Skrócona nazwa planu: Piwna

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VII/136/2015 z dnia 2015-06-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2015-07-09 do 2015-07-30

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2018-09-12 do 2020-08-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2020-09-03 do 2020-09-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2020-09-17

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2020-10-07

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-06-24 do 2021-07-14

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-07-01

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2021-07-28

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-10-22 do 2021-11-12

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-11-04

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2021-11-26

Planowane uchwalenie: sesja 2021-12-16

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XXXII/671/2021 z dnia 2021-12-16


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Dzielnicy Ligota Zabrska i Dzielnicy Baildona - etap I

Skrócona nazwa planu: Ligota Zabrska Baildona E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, uchwała XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, uchwała VII/120/2019 z dnia 2019-07-11

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2016-09-22 do 2016-10-13

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2018-07-26 do 2018-08-16

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-07-25 do 2019-08-16

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-09-22 do 2024-01-12

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2024-01-12 do 2024-02-02

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2024-01-15

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2024-02-16

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie

Uwagi: Plan obejmujący część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona jest opracowywany łącznie w granicach wskazanych w uchwałach: uchwała nr XXXIX/847/2018 z dnia 2018-07-12, zmieniająca uchwałę XIX/482/2016 z dnia 2016-09-08, o zmianie załącznika graficznego dotycząca obszaru objętego p. planu, który został powiększony o fragment dzielnicy Sośnica, odrębna uchwała nr VII/120/2019 z dnia 2019-07-11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie.

Planowane uchwalenie: sesja 2024-03-21

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała LV/1162/2024 z dnia 2024-03-21


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 - etap I

Skrócona nazwa planu: Bojków Wschód E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XIII/331/2016 z dnia 2016-02-04

Składanie wniosków: od 2016-02-25 do 2016-03-17

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2018-01-10 do 2018-04-03

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2018-06-04 do 2018-07-02

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2018-06-13

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2018-07-16

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-07-08 do 2022-08-09

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-10-28 do 2022-11-20

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-11-15

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2022-12-05

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-02-10 do 2023-03-10

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-02-20

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2023-03-24

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-05-10 do 2023-06-06

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-05-17

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2023-06-20

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-07-31 do 2023-08-31

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-09-08 do 2023-10-06

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-09-21

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2023-10-20

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie

Planowane uchwalenie: sesja 2024-01-25

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała LIII/1123/2024 z dnia 2024-01-25


Złóż wniosek lub uwagę do MPZP

Utwórz załącznik mapowy do wniosku lub uwagi