Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Archiwum planistyczne - MPZP


Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Skrócona nazwa planu: Piwna

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VII/136/2015 z dnia 2015-06-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2015-07-09 do 2015-07-30

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2020-09-03 do 2020-09-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2020-09-17

Prezentacja na dyskusje publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2020-10-07

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-06-24 do 2021-07-14

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-07-01

Prezentacja na dyskusje publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2021-07-28

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-10-22 do 2021-11-12

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-11-04

Prezentacja na dyskusje publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2021-11-26

Planowane uchwalenie: sesja 2021-12-16

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XXXII/671/2021 z dnia 2021-12-16


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Zobacz na mapie