Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Archiwum planistyczne - MPZP


Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap I

Skrócona nazwa planu: Orkana Ku Dołom E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała III/46/2019 z dnia 2019-02-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-02-21 do 2019-03-14

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2021-06-22 do 2021-07-22

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-06-17 do 2022-07-08

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-06-22

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2022-07-22


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-06-17 do 2022-07-15

Składanie uwag: do 2022-07-29

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-09-16 do 2022-10-07

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-09-22

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2022-10-21

Planowane uchwalenie: sesja 2022-12-15

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLII/868/2022 z dnia 2022-12-15


Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

Skrócona nazwa planu: Domek Ogrodnika

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIX/605/2021 z dnia 2021-09-09

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-09-30 do 2021-10-21

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-10-10 do 2022-11-08

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-12-02 do 2022-12-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-12-19

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2023-01-09

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIV/899/2023 z dnia 2023-02-09


Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Skrócona nazwa planu: Piwna

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VII/136/2015 z dnia 2015-06-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2015-07-09 do 2015-07-30

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2018-09-12 do 2020-08-07

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2020-09-03 do 2020-09-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2020-09-17

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2020-10-07

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-06-24 do 2021-07-14

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-07-01

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2021-07-28

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-10-22 do 2021-11-12

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-11-04

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2021-11-26

Planowane uchwalenie: sesja 2021-12-16

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XXXII/671/2021 z dnia 2021-12-16


Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Skrócona nazwa planu: Zameczek Leśny

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXIII/459/2021 z dnia 2021-02-18

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2021-03-04 do 2021-03-25

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-06-09 do 2022-07-08

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-08-05 do 2022-08-26

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-08-09

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Protokół z dyskusji publicznej: pobierz protokół

Składanie uwag: do 2022-09-09

Zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag: pobierz zarządzenie


Uzgodnienia zewnętrzne: od 2022-10-20 do 2022-11-03

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2022-12-02 do 2022-12-23

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2022-12-14

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Składanie uwag: do 2023-01-09

Planowane uchwalenie: sesja 2023-02-09

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIV/900/2023 z dnia 2023-02-09


Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

Skrócona nazwa planu: Składowisko odpadów

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała XXXVIII/788/2022 z dnia 2022-07-14

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2022-07-28 do 2022-08-19

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-03-21 do 2023-04-22

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-06-02 do 2023-06-26

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-06-14

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Planowane uchwalenie: sesja 2023-09-14

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIX/1006/2023 z dnia 2023-09-14


Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP

Pełna nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie lotniska - etap I

Skrócona nazwa planu: Lotnisko E1

Przystąpienie do sporządzenia MPZP: uchwała VI/103/2019 z dnia 2019-05-30

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Składanie wniosków: od 2019-06-13 do 2019-07-04

Uzgodnienia zewnętrzne: od 2023-04-03 do 2023-05-04

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2023-06-02 do 2023-06-26

Tekst projektu uchwały: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu MPZP: pobierz rysunek MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2023-06-15

Prezentacja na dyskusję publiczną: pobierz prezentację

Planowane uchwalenie: sesja 2023-09-14

Tekst projektu uchwały - sesja: pobierz tekst uchwały

Rysunek projektu uchwały - sesja: pobierz rysunek MPZP

Prezentacja na sesję: pobierz prezentację

MPZP uchwalony - obowiązujący: uchwała XLIX/1007/2023 z dnia 2023-09-14


Wypełnij wniosek lub uwagę do MPZP