Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Portal planistyczny

Portal udostępnia aktualną, kompleksową, bogatą informacyjnie cyfrową bazę danych planistycznych miasta Gliwice. Baza powstała zgodnie z wypracowanym w ramach projektu standardem planistycznym i modelem danych, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy INSPIRE w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Zaawansowane wyszukiwarki umożliwiają sprawdzenie dla konkretnej działki bądź adresu ustaleń w obowiązujących Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a także w MPZP archiwalnych. Otwarte dane w postaci rejestrów i wykazów MPZP pozwalają na przeszukiwanie, przeglądanie i analizowanie danych planistycznych, a udostępnione usługi danych przestrzennych także na ich pobieranie. Część mapowa portalu - geoportal planistyczny, lokalizujący przestrzennie dane planistyczne, umożliwia składanie wniosków lub uwag do opracowywanych dokumentów planistycznych. Dedykowane moduły pomocy i instrukcji ułatwiają korzystanie z elementów portalu planistycznego.