Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Pomoc

1. Dotarcie do MPZP

Informacje dotyczące przeglądania danych planistycznych oraz wyszukiwania informacji o obowiązujących, opracowywanych oraz archiwalnych planach dla dowolnego obszaru.

czytaj więcej

2. Wygenerowanie załącznika graficznego do wniosku

Informacje dotyczące interaktywnych narzędzi umożliwiających przygotowanie, pobranie i wydrukowanie gotowych załączników mapowych, które można dołączyć do składanych wniosków.

czytaj więcej

3. Skorzystanie z usługi INSPIRE

Informacje o sposobie korzystania z udostępnianych w ramach Portalu otwartych danych zgodnie z wytycznymi INSPIRE.

czytaj więcej

4. Wyszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informacje dotyczące przeglądania danych planistycznych oraz wyszukiwania informacji o planach i strefach zagospodarowania przestrzennego z poziomu Portalu.

czytaj więcej