Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wyszukiwarka MPZP – adresy

Wyszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
- według adresów

W wyszukiwarce można sprawdzić obowiązujące przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym celu należy wybrać z listy numer obrębu, a następnie numer działki.

W wyniku otrzymamy nazwę obowiązującego na danym terenie planu wraz z informacją o przeznaczeniu terenu.

W wyszukiwarce istnieje również możliwość sprawdzenia, jakie było przeznaczenie terenu w przeszłości. W tym celu należy z kalendarza wybrać interesującą nas datę.

informacja na dzień:
ulica:
nr budynku:

Proszę wskazać odpowiednie kryteria wyszukiwania

Powyższa informacja nie stanowi dokumentu, jakim jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.