Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Pobranie rejestru

Pobranie rejestru, wyszukiwanie

Portal Planistyczny pozwala na wyszukiwanie oraz pobieranie danych zawartych w rejestrach MPZP.

Wyszukiwanie planów MPZP może odbywać się na dwa sposoby: poprzez podanie obrębu oraz numeru działki lub ulicy i punktu adresowego.

Wyszukiwanie poprzez podanie obrębu oraz numeru działki:

Wyszukanie polega na wybraniu z listy rozwijanej obrębu, a w drugim kroku numeru działki. Możliwe jest wyszukiwanie informacji na podany dzień – w tym celu należy zaznaczyć „checkbox” – „informacja na dzień” oraz wpisać odpowiednią datę. Można użyć kalendarza znajdującego się w formularzu.

Poniższy ekran przedstawia wybór obrębu na dany dzień 2017-08-20:

plik foto id: 1400178922

Wyniki wyszukiwania prezentują sie w odpowiednim zestawieniu:

plik foto id: 1400178926

Wyszukiwanie poprzez podanie ulicy oraz punktu adresowego:

Wyszukanie polega na wybraniu z listy rozwijanej odpowiedniej ulicy, a w drugim kroku numeru punktu adresowego. Możliwe jest wyszukiwanie informacji na podany dzień – w tym celu należy zaznaczyć "checkbox" – „informacja na dzień” oraz wpisać odpowiednią datę. Można użyć kalendarza znajdującego się w formularzu.

Poniższy ekran przedstawia wybór obrębu na dany dzień 2017-08-20 – w przypadku braku planów MPZP na dany dzień lub dla podanego punkt adresowego (analogicznie obrębu i numeru działki) fakt jest sygnalizowany odpowiednim komunikatem.

plik foto id: 1400178928

Pobieranie rejestrów:

Możliwe jest pobranie zebranych danych MPZP na lokalny komputer. Format danych jaki został zaimplementowany to CSV – pozwala on na otworzenie danych w typowych programach oraz arkuszach kalkulacyjnych (takich jak Excel czy Calc)

plik foto id: 1400178932

Kliknięcie w odpowiedni link spowoduje uruchomienie procesu pobierania danych – zwyczajowo komputer będzie podpowiadał możliwość otwarcia pliku w domyślnym programie lub zapis pliku na dysk.

plik foto id: 1400178935
Pobrane dane mogą zostać poddane analizie lub innym procesom sortowania czy wyszukiwania. Poniższy ekran wizualizuje dane otwarte w arkuszu Excel 2016.
plik foto id: 1400178937