Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Wykaz MPZP - nieobowiązujące

Wykaz MPZP nieobowiązujących (w całości lub w części) automatycznie generowany na podstawie danych z rejestru MPZP, dla których „Stan obowiązywania” ma wartość „Nieobowiązujący” i „Obowiązujący w części”.

SZUKAJ WEDŁUG:

Wydrukuj stronę Zobacz na mapie (57)
Pobierz dane: Excel Pobierz dane: Json Pobierz dane: Csv Pobierz dane: Pdf

Numer w rejestrze MPZP: 1

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Portowej i ul. Starogliwickiej

Skrócona nazwa planu: Opel

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XVIII/260/95

Data uchwały w/s przystąpienia: 1995-12-28

Numer uchwały: XXV/344/96

Data uchwalenia planu: 96/05/23

Data publikacji w dz. urzędowym: 96/05/31

Numer pozycji w dz. urzędowym: 52

Numer dz. urzędowego: 9

Obowiązuje od: 1996-06-16

Obowiązuje do: 2017-10-15

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 2

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 50 ha, położonego w rejonie drogi krajowej nr 4, ul. Wyczółkowskiego i ul. Starogliwickiej

Skrócona nazwa planu: KSSE da Vinci ARCH

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XVIII/261/95

Data uchwały w/s przystąpienia: 1995-12-28

Numer uchwały: XXIX/394/96

Data uchwalenia planu: 96/11/14

Data publikacji w dz. urzędowym: 97/04/18

Numer pozycji w dz. urzędowym: 80

Numer dz. urzędowego: 11

Obowiązuje od: 1997-05-03

Obowiązuje do: 2012-12-21

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 3

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 162 ha, położonego po południowo-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i po obydwu stronach ul. Wyczółkowskiego

Skrócona nazwa planu: KSSE Brzezinka ARCH

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXVI/357/96

Data uchwały w/s przystąpienia: 1996-06-27

Numer uchwały: XXXIV/505/97

Data uchwalenia planu: 97/04/24

Data publikacji w dz. urzędowym: 97/06/10

Numer pozycji w dz. urzędowym: 136

Numer dz. urzędowego: 19

Obowiązuje od: 1997-06-25

Obowiązuje do: 2010-07-15

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 4

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 54 ha, położonego po północno-zachodniej stronie drogi krajowej nr 4 i ul. Wyczółkowskiego

Skrócona nazwa planu: KSSE Niepaszyce ARCH

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXVI/358/96

Data uchwały w/s przystąpienia: 1996-06-27

Numer uchwały: XXXIV/506/97

Data uchwalenia planu: 97/04/24

Data publikacji w dz. urzędowym: 97/06/10

Numer pozycji w dz. urzędowym: 137

Numer dz. urzędowego: 19

Obowiązuje od: 1997-06-25

Obowiązuje do: 2006-09-27

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 5

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Auchan ARCH

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIX/564/97

Data uchwały w/s przystąpienia: 1997-09-25

Numer uchwały: XLVI/733/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/08/31

Numer pozycji w dz. urzędowym: 298

Numer dz. urzędowego: 26

Obowiązuje od: 1998-09-15

Obowiązuje do: 2014-04-15

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 6

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Potok Ostropka

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIX/561/97

Data uchwały w/s przystąpienia: 1997-09-25

Numer uchwały: XLVI/732/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/10/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 523

Numer dz. urzędowego: 32

Obowiązuje od: 1998-11-14

Obowiązuje do: 2011-03-12

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 7

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Brzezinka komercyjne

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIX/565/97

Data uchwały w/s przystąpienia: 1997-09-25

Numer uchwały: XLVI/731/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/10/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 522

Numer dz. urzędowego: 32

Obowiązuje od: 1998-11-14

Obowiązuje do: 2016-04-30

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 8

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Carrefour

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIX/562/97

Data uchwały w/s przystąpienia: 1997-09-25

Numer uchwały: XLVI/735/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/10/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 524

Numer dz. urzędowego: 32

Obowiązuje od: 1998-11-14

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 9

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu leżącego w granicach administracyjnych gminy Gliwice

Skrócona nazwa planu: Kopernik ARCH

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXX/410/96

Data uchwały w/s przystąpienia: 1996-12-12

Numer uchwały: XLVI/752/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/12/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 598

Numer dz. urzędowego: 37

Obowiązuje od: 1999-01-14

Obowiązuje do: 2014-05-30

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 10

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Cmentarz Lipowy

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXVI/359/96

Data uchwały w/s przystąpienia: 1996-06-27

Numer uchwały: XLVI/756/98

Data uchwalenia planu: 98/06/18

Data publikacji w dz. urzędowym: 98/11/19

Numer pozycji w dz. urzędowym: 541

Numer dz. urzędowego: 33

Obowiązuje od: 1998-12-04

Obowiązuje do: 2010-10-16

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 11

Nazwa planu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: KSSE Bocznica

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XLV/704/98

Data uchwały w/s przystąpienia: 1998-05-28

Numer uchwały: IX/199/99

Data uchwalenia planu: 99/07/08

Data publikacji w dz. urzędowym: 99/11/25

Numer pozycji w dz. urzędowym: 1256

Numer dz. urzędowego: 51

Obowiązuje od: 1999-12-10

Obowiązuje do: 2006-09-27

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 12

Nazwa planu:

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Bojków- Ostropa

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: XXXIX/565/97

Data uchwały w/s przystąpienia: 1997-09-25

Numer uchwały: IX/200/99

Data uchwalenia planu: 99/07/08

Data publikacji w dz. urzędowym: 99/11/25

Numer pozycji w dz. urzędowym: 1257

Numer dz. urzędowego: 51

Obowiązuje od: 1999-12-10

Obowiązuje do: 2011-03-12

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 13

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Carrefour mały

Stan obowiązywania: Obowiązujący w części

Numer uchwały w/s przystąpienia: VI/143/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-03-25

Numer uchwały: XIX/438/2000

Data uchwalenia planu: 00/06/29

Data publikacji w dz. urzędowym: 00/09/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 508

Numer dz. urzędowego: 34

Obowiązuje od: 2000-10-15

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 14

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice

Skrócona nazwa planu: Zm Opel mały

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: V/113/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-02-25

Numer uchwały: XIX/439/2000

Data uchwalenia planu: 00/06/29

Data publikacji w dz. urzędowym: 00/09/30

Numer pozycji w dz. urzędowym: 509

Numer dz. urzędowego: 34

Obowiązuje od: 2000-10-15

Obowiązuje do: 2017-10-15

Zobacz na mapie

Numer w rejestrze MPZP: 15

Nazwa planu:

zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o pow. 32,3 ha. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o pow. 260 h

Skrócona nazwa planu: Zm Obw1 DK88-Okulickiego

Stan obowiązywania: Nieobowiązujący w całości

Numer uchwały w/s przystąpienia: X/230/99

Data uchwały w/s przystąpienia: 1999-09-30

Numer uchwały: XXIII/479/2000

Data uchwalenia planu: 00/11/16

Data publikacji w dz. urzędowym: 01/03/16

Numer pozycji w dz. urzędowym: 234

Numer dz. urzędowego: 12

Obowiązuje od: 2001-03-31

Obowiązuje do: 2018-07-21

Zobacz na mapie