Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

SUiKZP

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice

Wydział Planowania Przestrzennego informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 r. na sesji Rady Miejskiej w Gliwicach zostało przyjęte uchwałą nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Studium zawiera następujące załączniki:

aneks historyczny (załącznik nr 1 do ustaleń Studium)