Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Rysunki MPZP i APP

miniatura rysunku MPZP 99. Domek Ogrodnika

99. Domek Ogrodnika

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

Pobierz rysunek (TIF, 0.3 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 98. Orkana Ku Dołom E1

98. Orkana Ku Dołom E1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana - etap I

Pobierz rysunek (TIF, 8.1 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 97. Piwna

97. Piwna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej

Pobierz rysunek (TIF, 13.1 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 96. Ceramików

96. Ceramików

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików

Pobierz rysunek (TIF, 24.7 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 95. KSSE Gaudiego

95. KSSE Gaudiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

Pobierz rysunek (TIF, 8.7 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 94. Cmentarz Tryński

94. Cmentarz Tryński

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej

Pobierz rysunek (TIF, 2.9 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 93. Pszczyńska A1

93. Pszczyńska A1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego "Gliwice-Sośnica"

Pobierz rysunek (TIF, 15.4 MB) Pobierz legendę (PDF, 0.2 MB)
miniatura rysunku MPZP 92. Nowy Świat

92. Nowy Świat

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego

Pobierz rysunek (JPG, 2.7 MB)
miniatura rysunku MPZP 91. Toszecka Orląt Śląskich

91. Toszecka Orląt Śląskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich

Pobierz rysunek (JPG, 3.7 MB)
miniatura rysunku MPZP 90. Wójtowska

90. Wójtowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi

Pobierz rysunek (JPG, 5.6 MB)
miniatura rysunku MPZP 89. Stare Gliwice II

89. Stare Gliwice II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”

Pobierz rysunek (JPG, 33.6 MB)
miniatura rysunku MPZP 88. Kozłowska

88. Kozłowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i Kozłowskiej

Pobierz rysunek (JPG, 7.1 MB)