Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Rysunki MPZP

92. Nowy Świat

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego

Pobierz rysunek (2.7 MB)

91. Toszecka Orląt Śląskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich

Pobierz rysunek (3.7 MB)

90. Wójtowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi

Pobierz rysunek (5.6 MB)

89. Stare Gliwice II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”

Pobierz rysunek (33.6 MB)

88. Kozłowska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i Kozłowskiej

Pobierz rysunek (7.1 MB)

87. Bojków Zachód

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką, Knurowską oraz południową granicą miasta

Pobierz rysunek (9.5 MB)

86. Opel II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką

Pobierz rysunek (21.1 MB)

85. Pocztowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego

Pobierz rysunek (0.84 MB)

84. Kopernik TJ

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego rejon osiedla Kopernika

Pobierz rysunek (40.2 MB)

83. Brzezinka 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej

Pobierz rysunek (27.7 MB)

82. Brzezinka 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ul. Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej

Pobierz rysunek (27.8 MB)

81. Góry Chełmskiej

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego

Pobierz rysunek (3.9 MB)