Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Mapy i analizy do pobrania

plik foto id: 1401212230

Podział miasta na dzielnice

Mapa Gliwic prezentująca podział miasta na dzielnice. Warstwy podkładowe mapy: granica miasta, budynki, ulice, wody, cmentarze, ogródki działkowe, grunty rolne, roślinność trawiasta, lasy. Załącznik do mapy stanowi spis ulic wg dzielnic. Mapa udostępniona jest w formacie pdf.

pobierz plik pdf (846.22 KB)
plik foto id: 1400001432

Gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej

Mapa prezentuje gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej na kolorowym podkładzie planu miasta. W powiększeniu przedstawiono poszczególne wjazdy/zjazdy oraz podano odległości pomiędzy węzłami w km. Mapa udostępniona jest w formacie pdf.

pobierz plik pdf (2 897.31 KB)
plik foto id: 1400001484

Publiczne punkty dostępu do internetu

Mapa przedstawiająca lokalizację publicznych punktów dostępu do internetu w standardzie Wi-Fi. Do mapy głównej załączono dziesięć kartonów, przedstawiających punkty hotspot w powiększonej skali oraz spis ogólny z podziałem na zasięg zewnętrzny i wewnętrzny. Do zapisania w formacie png.

pobierz plik pdf (2 014.30 KB)
plik foto id: 1400001592

Kolorowy plan miasta w skali 1:25 000

Treść informacyjną tworzą: obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, baza noclegowa, obiekty związane z kulturą, zabytki, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, szpitale, pogotowie oraz inne. Dodatkowym elementem jest powiększenie centrum do skali 1:10 000 oraz legenda.

pobierz plik pdf (10 481.13 KB)
plik foto id: 1400000418

Gęstość zaludnienia w Gliwicach

Mapa prezentująca zjawisko gęstości zaludnienia w Gliwicach. Analizę wykonano na podstawie danych PESEL z dnia 25.05.2016 r. Mapę utworzono w skali 1:20 000 i zapisano w formacie PDF.

pobierz plik pdf (1 397.59 KB)
plik foto id: 1400158949

Rejonizacja filii Ośrodka Pomocy Społecznej

Rejonizacja filii Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Mapę utworzono w skali 1:18 500 i zapisano w formacie PDF.

pobierz plik pdf (6 401.40 KB)
plik foto id: 1400002134

Informacja o obiekcie - instrukcja

Instrukcja - jak najszybciej wyszukać informację o obiekcie (np. o działce).

pobierz plik pdf (460.09 KB)
plik foto id: 1400002135

Przeznaczenie w MPZP - instrukcja

Instrukcja - jak najszybciej wyszukać informację o przeznaczeniu terenu w MPZP.

pobierz plik pdf (876.24 KB)