Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Inwentaryzacja zieleni - 2017

Inwentaryzacja zieleni zawiera dane o szacie roślinnej na terenie miasta Gliwice. Geoportal zieleni obejmuje wektorową bazę danych GIS o zieleni miejskiej opracowaną w oparciu o materiały źródłowe aktualne na marzec 2017, które zawierają:

 • zdjęcia lotnicze,
 • ortofotomapę,
 • zdjęcia ukośne,
 • numeryczny model terenu,
 • numeryczny model pokrycia terenu,
 • chmurę punktów.

Baza danych przestrzennych udostępniająca informacje o szacie roślinnej zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych, wyszczególnia warstwy takie jak:

 • drzewa iglaste,
 • drzewa liściaste,
 • krzewy,
 • łąki,
 • lasy,
 • nieużytki,
 • ogródki działkowe,
 • powierzchnie zakrzewione,
 • obiekty sportowe,
 • trawniki,
 • uprawy,
 • zieleń przydrożna,
 • zieleń na terenach prywatnych,
 • żywopłoty,
 • cmentarze,
 • kwietniki obszarowe.
Przejdź do geoportalu Inwentaryzacja zieleni - 2017