Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Inwentaryzacja zabytków

Inwentaryzacja mająca na celu pozyskanie kompletnej bazy danych obiektów zabytkowych, obejmująca obiekty obecnie ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie obiekty zastały zlokalizowane i zweryfikowane na podstawie inwentaryzacji terenowej.

Obiekty zabytkowe publikowane są w postaci warstwy punktowej. Każdy z obiektów posiada dane opisowe, na które składają się:

  • nazwa;
  • typ;
  • obecna funkcja obiektu;
  • adres, usytuowanie obiektu (obręb, numer działki);
  • aktualne fotografie obiektu.

Obiekty wytypowane do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków dodatkowo posiadają informacje o czasie powstania obiektu i stylu obiektu.

Dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków udostępnione są zdigitalizowane karty adresowe obiektów.

Przejdź do Geoportalu Zabytków