Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Zmiana Studium Łabędy

Przystąpienie do sporządzenia zmiany: uchwała XXIV/495/2021 z dnia 2021-03-25

Składanie wniosków: od 2021-04-01 do 2021-04-22

Uzgodnienia zewnętrzne: zakończone

Obwieszczenie: pobierz obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 2021-07-08 do 2021-07-28

Prognoza oddziaływanie na środowisko: pobierz prognozę

Dyskusja publiczna: 2021-07-27


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do SUiKZP

Zobacz na mapie