Miejski System Informacji Przestrzennej

logo projektu - Miejski System Informacji Przestrzennej
Menu

Zmiana Studium Składowisko

Przystąpienie do sporządzenia zmiany: uchwała XXVI/537/2021 z dnia 2021-05-27

Składanie wniosków: od 2021-06-17 do 2021-07-08


Klauzula informacyjna: pobierz RODO

Wypełnij wniosek lub uwagę do SUiKZP